Coronatoegangsbewijs niet nodig voor activiteiten afdelingen

Per 25 september zijn gewijzigde coronamaatregelen van kracht. De 1,5 meter afstand verdwijnt, net als het maximum aantal personen dat bij elkaar mag komen. Dat is goed nieuws voor de activiteiten van de afdelingen! Ook zijn alle evenementen weer toegestaan, wat betekent dat het verenigingsleven weer volop van start kan. Overige basisregels blijven gehandhaafd – handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten en ventilatie van binnenruimten.

Activiteiten die worden georganiseerd in de ontmoetingsruimten die normaal door afdelingen worden gebruikt vallen onder de regels voor dorps- en buurthuizen welke het ministerie van VWS op 22 september heeft gepubliceerd. Activiteiten van afdelingen zijn immers gericht op het bevorderen van sociaal contact en laagdrempelige activiteiten. Daardoor vallen activiteiten niet onder de coronatoegangsbewijs (hierna: CTB) plicht. Is er een horeca gelegenheid (dus dat betekent: moeten versnaperingen gekocht worden van betaalde krachten, dus niet als u zelf koffie en dergelijke aanbiedt) in de plaats van samenkomst dan geldt wel een CTB plicht, want dan wordt de plaats van samenkomst gezien als een evenement. Kan de horeca gelegenheid gescheiden worden van de plaats van ontmoeting dan is alleen voor het horeca gedeelte een CTB plicht van toepassing. Voor de meeste bijeenkomsten van afdelingen zal dit niet het geval zijn, een coronatoegangsbewijs is dan ook niet nodig.

Twijfelt u toch of een coronatoegangsbewijs nodig is? Neem dan contact op met uw gemeente of uw dorps- of buurthuis waar u samenkomt. Vinden zij een coronatoegangsbewijs voor sommige activiteiten toch nodig, vergeet dan niet om dit vooraf aan uw leden te communiceren. Leden moeten dan naast het coronatoegangsbewijs óók een identiteitsbewijs meenemen.

Mag een afdeling desondanks wel vragen naar het coronatoegangsbewijs om toegang te geven of te weigeren? Nee, dat mag niet! Dat tast de laagdrempeligheid van de activiteiten aan én de minister heeft bepaald dat het coronatoegangsbewijs alleen noodzakelijk is in de door hem aangewezen openbare en publieke ruimten.

Hoewel de 1,5 meter géén verplichting meer is kan het wel een groter gevoel van veiligheid met zich meebrengen, net als een mondkapje. Passend bij onze identiteit roepen we afdelingen op om te zien naar elkaar en elkaar ruimte te geven als men dat wenselijk vindt. Richt bijvoorbeeld bij bijeenkomsten een gedeelte van de ruimte in waar mensen wel op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten.