Bezorging Magazine van KBO-PCOB editie april

Op 24 maart a.s. komt het aprilnummer van ons Magazine van KBO-PCOB uit. Vanaf die dag zal de verspreiding aanvangen met als doel deze editie zo snel mogelijk bij alle leden op de mat te krijgen. Maar we hebben natuurlijk te maken met de maatregelen rondom het coronavirus.

Rayonbezorgers
Wij hopen van harte dat onze rayonbezorgers en bezorgers binnen de afdelingen ondanks de huidige omstandigheden in staat zijn om hun belangrijke werk te doen. Het kan zijn dat de distributie dit keer wat aanpassingen vergt. Om niet voor ongewenste verrassingen te komen staan, vragen wij onze rayonbezorgers om vooraf goed te checken of de bezorging op de bekende afleveradressen kan plaatsvinden. Zo niet, dan graag tijdig een alternatief afleverpunt afspreken via de contactpersoon binnen een afdeling.

Afdelingsbezorgers
Wanneer afleveradressen voor rayonbezorgers niet beschikbaar zijn, heeft dit ook gevolgen bezorgers binnen de afdelingen. Zij zullen op een andere plaats hun magazines moeten afhalen. Wanneer hiervan sprake is worden zij hierover tijdig geïnformeerd door de contactpersoon met betrekking tot distributie binnen de afdeling.

Wees voorzichtig
Bij de bezorging en verspreiding van het magazine vragen wij iedereen die hierbij betrokken is, om de huidige regels ten aanzien van persoonlijke contacten voor senioren in acht te nemen. Dat wil zeggen: zorg voor een goede onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter, geef geen handen, hoest of nies in de elleboog. En voorkom een-op-een contacten of met meerdere personen tegelijk wanneer die niet noodzakelijk zijn. Helaas betekent dit ook dat het niet verstandig is om zo maar even een praatje te maken bij aflevering of een kopje koffie te drinken, zoals dat misschien gebruikelijk is. Dit is in het belang van uzelf en van uw medemens.

De lezers van het Magazine zijn blij met u als rayon- of afdelingsbezorgers. Alleen dankzij uw inzet kan deze bijzondere manier van distributie blijven voortbestaan. Wij wensen u dan ook veel succes met de verspreiding van de komende editie. En hopen dat de omstandigheden het snel weer mogelijk maken om de goede sociale contacten, die u onderhoudt bij uw activiteit, weer in ere hersteld zullen worden. Bij voorbaat dank voor uw inzet en begrip.

Mocht u vragen hebben over de distributie van het KBO-PCOB Magazine, neemt u dan contact op met: Marijke Schimmelpennink, marijke.schimmelpennink@kbo-pcob.nl, 030 3 400 600.