AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet regelt de bescherming van persoonsgegevens. Iedereen die namens KBO-PCOB met persoonsgegevens omgaat, heeft met deze regels te maken. Leer en lees meer.

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact op met Ilse van Zeewijk Vink. Zij is aandachtsfunctionaris AVG bij KBO-PCOB en helpt u en uw afdeling graag.

Bij KBO-PCOB verwerken wij persoonsgegevens, onder andere in de ledenadministratie. Met deze gegevens kunnen wij mensen bereiken, bijvoorbeeld door hen het Magazine van KBO-PCOB toe te sturen. Er zijn ook afdelingen die huisbezoeken afleggen en felicitaties verzenden. Dat hoort bij het goed functioneren als vereniging.

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar een individu.  Bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, e-mailadres, cv en bankgegevens. Het is belangrijk dat iedereen netjes omgaat met deze gegevens. Onze leden vertrouwen daarop.

Waarom is de AVG belangrijk?

De AVG beschermt de privacy van personen. Met de AVG krijgen mensen meer en sterkere privacyrechten. Voor organisaties gelden daarom meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op de naleving van de AVG. Verkeerd omgaan met de persoonsgegevens, kan leiden tot een boete van de toezichthouder.  Ga daarom bewust om met persoonsgegevens.

Zelf aan de slag

  • Lees de digitale AVG-brochure met uitleg speciaal voor KBO- en PCOB-afdelingen. Hierin leest u precies hoe u in uw afdelingen zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Er staan ook tips in over hoe u zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. U leest alles onder het kopje Training en Instructie.
  • Heeft uw afdeling al een privacyprotocol? U kunt het protocol van KBO-PCOB gebruiken of op basis hiervan zelf een protocol opstellen.  U vindt het voorbeeld onder het kopje Praktisch.
  • Lees over datalekken voorkomen (Achtergrondinformatie) en melden (Training en Instructie).
  • Bent u namens uw afdeling bezig met de AVG en persoonsgegevens? Abonneer u dan gratis op de digitale nieuwsbrief KBO-PCOB Verenigingsnieuws. Dan blijft u automatisch op de hoogte en ontvangt u regelmatig tips.
< Terug naar Academie

Dit doet KBO-PCOB

Met onder meer een privacyprotocol, voorlichting en informatievoorziening en ondersteuning van de afdelingen met de AVG-folder heeft KBO-PCOB haar zaken op orde. Verder is er een vraagbaak; u kunt uw vragen stellen aan onze aandachtsfunctionaris AVG.