Actieve werkgroep duidelijk in beeld met opinie

Werken aan een win-win-scenario, dat doen ze bij de PCOB Neede e.o. Met een politiek veelkleurige werkgroep gaan ze in contact met gemeenten, belangenorganisaties én de regionale bladen om de boodschap van senioren te laten klinken. Er wordt nadrukkelijk geïnvesteerd in goede persrelaties, want ‘Wie zich vergeet te promoten, promoot zich om vergeten te worden,’ aldus voorzitter Henk Markerink.

senior in overleg

Samenwerken

‘Onze werkgroep bestaat uit zeven leden en is politiek veelkleurig van links tot rechts. We komen zes keer per jaar bijeen als werkgroep. Twee keer per jaar hebben we een gesprek met de burgemeester, de wethouders, alle politieke partijen, zorginstellingen, welzijnsraad enz. Tevens participeren we in gemeentelijke gespreksgroepen. Zo word je een gewaardeerd  gesprekspartner. We werken samen met andere belangenorganisaties waar het kan, doch we opereren zoveel mogelijk zelfstandig. Te intensief samenwerken gaat vaak ten koste van de boodschap die je kwijt wil. Compromis op compromis; wat blijft er dan over van je echte boodschap? Gezien onze pluriforme werkgroep weten we redelijk wat er speelt in onze gemeente en wat er nodig is. We stellen ons constructief op en wijzen niet alleen maar op wat niet deugt. Dat wordt blijkbaar gewaardeerd: al onze gesprekspartners vragen zelf om de vervolgafspraak.

Promotie

Ook bij de externe promotie werken we duidelijk op basis van win-win-win. Doordat we een relatie opbouwen met de pers, krijgen we twee keer per jaar een verhaal in onze regionale bladen. Ook onze ledenmiddagen worden maandelijks breed aangekondigd in de pers. En recent werd een ingezonden brief gepubliceerd van Niels Sies (link).’

Ingezonden brief: PCOB wil een gemeente waar jongeren en ouderen zich thuis voelen

Dit is het thema waar de werkgroep lokale belangenbehartiging 55 plussers van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) Neede en omgeving zich de komende periode mee gaat bezighouden.
Berkelland moet een aantrekkelijke gemeente worden om te wonen, te werken en te ontspannen. Om invulling te kunnen geven aan deze zaken, zal er voldoende expansie moeten plaatsvinden. Werkgevers moeten zich graag in onze gemeente willen vestigen, jongeren en ouderen zoeken steeds vaker een woning in Berkelland. Kortom, alle vereisten om te kunnen doorgroeien als gemeente zijn aanwezig. Het is nu aan haar inwoners en de gemeente zelf om Berkelland nog beter op de kaart te zetten.

De Needse PCOB heeft een eigen werkgroep die ook dit soort zaken aan de orde stelt bij de fracties, burgemeester en wethouders in Berkelland. Je moet een gezonde en bloeiende gemeente zijn om ook de woonvoorzieningen voor 50 plussers op orde te krijgen en te houden.

Woningaanpassingen voor senioren is een mogelijkheid, echter wat dan te doen aan de toenemen vereenzaming? Bestaande woningen worden vaak overgenomen door jongeren, veelal tweeverdieners. Zij hebben onvoldoende tijd om zich in te zetten voor hun oudere buurtgenoten. Bovendien zijn de jongeren overdag niet thuis en zijn de senioren dan toch weer op zichzelf aangewezen.
Het zou veel beter zijn om speciale woningen te bouwen dicht bij de basisvoorzieningen voor senioren als winkels, huisartsen, fysiotherapie, etc.
Dus gewoon maatwerk bij de seniorenhuisvesting. Hele dagen alleen zitten komt de mens niet ten goede, afleiding en aanspraak is goed voor jong en oud.

Kortom, de PCOB zal zich inzetten voor een samenleving waar iedereen zich gewaardeerd voelt. Overigens werkt de PCOB landelijk al samen met de KBO om de belangenbehartiging ook op landelijk niveau inhoud te geven.

Door de vergrijzing van Nederland is het van groot belang dat al vroegtijdig (vanaf 55 jaar ) de belangen van deze doelgroep lokaal en landelijk blijvend onder de aandacht wordt gebracht. Aan de zijlijn toekijken levert niets op.

Niels Sies,
PCOB Neede eo