Aanvullende training cliëntondersteuning voor ouderenadviseurs

Speciaal voor ouderenadviseurs die meer kennis willen opdoen over de zorgwetten heeft KBO-PCOB een extra training cliëntondersteuning ontwikkeld. De driedaagse cursus wordt aangeboden in het najaar en helpt ouderenadviseurs om op het gebied van zorg en ondersteuning nog beter mee te denken met senioren.

 

Om mensen met een zwaardere hulpvraag te helpen, is cliëntondersteuning noodzakelijk. Ouderen die langer thuis wonen, kunnen gebruikmaken van gebruikelijke zorg, algemene voorzieningen en de sociale kaart. Als dat niet voldoende is, volgt veelal hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet met wijkverpleging en zelfs de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze drie zorgwetten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de praktijk is samenwerking en transparantie vereist voor een optimaal gebruik. Dit gaat echter niet vanzelf.

De taak van de cliëntondersteuner is de eigen kracht en regie van de oudere te versterken en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. De cliëntondersteuner is onafhankelijk, denkt mee en staat naast met de hulpvrager.

Aanvullende opleiding

Vanwege de complexiteit en de veranderingen in de zorg heeft KBO-PCOB een aanvullende opleiding cliëntondersteuning samengesteld. Personen die de basisopleiding ouderenadvisering al gevolgd hebben of die actief zijn als ouderenadviseur in hun gemeente worden uitgenodigd om de cursus te volgen. De training is erop gericht aan te sluiten bij het landelijke cursusboek ouderenadvisering, de genoemde zorgwetten, de lokale of regionale Wmo-uitvoering en jurisprudentie. Gesprekstechnieken als keukentafelgesprekken en het opstellen van een  persoonlijk plan lopen als een rode draad door de opleiding heen. De docenten naast gastsprekers zijn: Agaath Vermast en Jozette Aldenhoven.

Praktische informatie

Data: donderdag 24 oktober, donderdag 31 oktober en donderdag 7 november van 9.30 tot 16.00 uur.
Locatie: verenigingsbureau KBO-PCOB
Doelgroep: docenten ouderenadvisering en gecertificeerde ouderenadviseurs
Lesmateriaal: landelijk cursusboek ouderenadvisering, aangevuld met een syllabus met extra lesstof
Informatie en aanmelding: Jozette Aldenhoven via 030-3 400 600 of jozette.aldenhoven@kbo-pcob.nl.

Een certificaat wordt uitgereikt als alle dagen zijn gevolgd en u minimaal één rollenspel hebt uitgevoerd.