Oplossing zorgval dichtbij?

Begin december vroeg De Monitor via een uitzending op de landelijke televisie aandacht voor de zorgval. Mensen krijgen thuis minder zorg voor hogere kosten, zodra zij op de wachtlijst komen te staan van een verpleeghuis. Voor KBO-PCOB destijds reden om in Den Haag aan de bel te trekken en te vragen om concrete oplossingen. De zorgval moet stoppen.

Bijna alle partijen in de Tweede Kamer deelden onze verontwaardiging met minister De Jonge tijdens het debat over de begroting VWS, dat na de uitzending plaatsvond. Begin deze week stuurde de minister een brief over de zorgval. De kernpunten in deze brief zijn:

  • Er is nog onvoldoende inzicht in de omvang van de problematiek. De minister gaat onderzoek doen naar de oorzaken en oplossingen.
  • Er is een verschil tussen de zorgval voor mensen die op een wachtlijst staan voor een verpleeghuis en mensen die thuis zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Er zijn meerdere oplossingsrichtingen mogelijk. Voor de zomer stuurt  de minister een brief met concrete oplossingen voor de zorgval.

Vertrouwde zorg en ondersteuning behouden

De oplossing van de minister moet in er ieder geval voor zorgen dat de terugval in uren wordt voorkomen, zodat mensen hun vertrouwde zorg en ondersteuning kunnen behouden. De minister ziet als mogelijke oplossing dat zorg thuis vanuit meerdere domeinen geleverd kan worden. Een andere mogelijkheid is om de indicatie voor de Wlz pas in te laten gaan zodra mensen daadwerkelijk verhuizen naar een verpleeghuis. Op dit moment gaat de indicatie al in zodra iemand op een wachtlijst staat.

KBO-PCOB is blij met de inzet van de minister en de hoopt dat er snel concrete praktische oplossingen komen. Manon Vanderkaa: “We zijn uiteindelijk weer maanden verder en mensen die nu de problemen ervaren hebben niets aan goede intenties.  Dus hoe eerder, hoe beter. Zorgval is en blijft onacceptabel.” Ondertussen blijven we signalen verzamelen en zullen deze delen met het ministerie.