KBO-PCOB wil meer tempo zien in het vaccinatiebeleid

De Tweede Kamer debatteert donderdag 14 februari over het vaccinatiebeleid in Nederland. KBO-PCOB vraagt de VWS-woordvoerders van alle politieke partijen om binnen het debat aandacht te besteden aan grieppreventie bij senioren. Eveneens vragen we om meer  tempo te maken met de vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken.

Huisarts en griepexpert Ted van Essen gaf al eerder in de Tweede Kamer aan dat vanwege de dalende vaccinatiegraad tegen de griep het nu echt kwart over twaalf is. Voor risicogroepen daalde de vaccinatiegraad tegen griep de afgelopen jaren van 77 naar 50 procent. Vorig jaar waren er 900.000 gevallen van griep, resulterend in onder meer een opnamestop bij de helft van de ziekenhuizen. Hoewel KBO-PCOB waardeert dat staatssecretaris Paul Blokhuis al stappen heeft gezet om de grieppreventie te verbeteren, is er méér nodig. Het mag niet bij voorlichting alleen blijven. Effectieve, eigentijdse promotie van de griepprik en een doortastender beleid en scherpere advisering van de Gezondheidsraad zijn nodig. Dat moet er voor zorgen dat meer mensen, niet alleen senioren zelf maar ook zorgpersoneel, zich daadwerkelijk laten vaccineren.

Actie op pneumokokken

Vorig najaar liet Blokhuis weten van plan te zijn het advies van de Gezondheidsraad over pneumokokkenvaccinatie van 60-plussers over te nemen, mits dit uitvoerbaar en betaalbaar is. De Tweede Kamer vroeg de regering al eerder vaart te zetten achter de plannen. Nu lijkt er pas in het derde kwartaal van 2019 uitsluitsel te komen. Terwijl volgens de Gezondheidsraad jaarlijks 2.600 tot 5.600 ouderen met een door pneumokokken veroorzaakte longontsteking in het ziekenhuis komen. Gemiddeld overlijdt 15 procent van deze patiënten. De staatssecretaris moet volgens KBO-PCOB nu snel regie pakken om de introductie van de pneumokokkenvaccinatie spoedig te realiseren.