KBO-PCOB vraagt onderhandelaars om temporiseren stijging AOW-leeftijd

De afgelopen maanden is een flinke discussie op gang gekomen over de AOW-leeftijd. Nu er onderhandeld wordt over een nieuwe regering vraagt KBO-PCOB, samen met andere seniorenorganisaties, aandacht voor een grote groep oudere werkzoekenden die steeds verder klem komt te zitten.

In een brief aan informateur Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks, wordt gepleit voor een kalmer tempo om de AOW-leeftijd te verhogen. Gedurende de komende vier jaar zou de verhoging van vier maanden per jaar moeten worden gehalveerd. Het is ook raadzaam om een nieuw tijdpad te maken waarin het evenwicht tussen het aantal gewerkte jaren en de AOW-jaren hersteld wordt.

KBO-PCOB ziet dat er veel onbegrip is voor de snelheid waarmee de AOW-leeftijd omhoog gaat. Uit recent onderzoek van het UWV blijkt dat langdurige werkloosheid onder deze groep hardnekkig is. Verder blijkt dat de armoede onder deze groep in de periode voor de AOW-leeftijd stijgt tot de AOW-uitkering en eventueel pensioen wordt ontvangen.

Lees hier de brief aan informateur Schippers en de onderhandelaars