KBO-PCOB vraagt om een voortvarende aanpak verpleeghuiszorg

Op 12 februari debatteert de Tweede Kamercommissie VWS met minister De Jonge over verpleeghuiszorg. KBO-PCOB verzoekt de minister zicht sterk te maken voor een voortvarende aanpak voor de verpleeghuiszorg. Een ander belangrijk punt is dat senioren zoveel mogelijk terecht moeten kunnen in het verpleeghuis van hun keuze.

De manier waarop er op het moment wordt omgegaan met de verpleeghuiszorg baart KBO-PCOB grote zorgen. Daarnaast vinden wij het onaanvaardbaar dat de recente oproep van ActiZ tot een discussie over de toekomst van de ouderenzorg, onmiddellijk is gekoppeld aan voorstellen om de verpleeghuiszorg volledig uit te kleden en af te wentelen op mantelzorgers. KBO-PCOB denkt graag op een constructieve manier mee over de vraag hoe we de ouderenzorg op lange termijn financierbaar en georganiseerd kunnen houden. Wij verzoeken de Kamer om de senioren van nu én van de toekomst hierin te steunen en afstand te nemen van voorstellen voor extreme versobering. Daarom vragen wij aandacht voor drie punten:

  1. een voortvarende aanpak van (een noodplan voor) het creëren van verpleeghuisplekken
  2. meer aandacht voor tussenvormen van wonen en zorg
  3. het schrappen van de basispadkorting op de uitgavenontwikkeling van de verpleeghuiszorg in de volgende kabinetsperiode

Voor een toelichting op deze punten verwijzen wij u naar de brief die KBO-PCOB naar de Tweede Kamercommissie heeft verzonden.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!