KBO-PCOB vraagt leden mening over het nieuwe pensioencontract

De sociale partners hebben het pensioenakkoord dat zij in juni 2019 sloten uitgewerkt in een nieuw pensioencontract. De rekenrente verdwijnt en het pensioen gaat meer meebewegen met de economie. Gepensioneerd of werkend: voor iedereen verandert er veel.

Wat vindt u van die veranderingen? Bent u er blij mee, of juist niet? Of heeft u vooral veel vragen? Als echte ledenorganisatie willen we dat graag weten. Hoe denken onze leden over dit nieuwe pensioencontract?

Brede ledenraadpleging

De brede ledenraadpleging bestaat uit een digitale vragenlijst en een digitale pensioenbijeenkomst. KBO-PCOB gaat graag met leden in gesprek tijdens de digitale pensioenbijeenkomst, dit is een soort webinar. Kijk voor meer informatie bij Verenigingsberichten.

Ook is er een vragenlijst opgesteld. De link naar de vragenlijst vindt u hier.

Alle reacties die we ontvangen tijdens de digitale bijeenkomst en de signalen uit de vragenlijst nemen we mee in de standpuntbepaling. We hopen dat veel leden gehoor geven aan deze oproep.