ABP schaft ANW-regeling af: veel onrust en vragen

In december 2017 maakt het ABP bekend de ANW-compensatieregeling af te schaffen. Dit besluit leidde tot veel onrust en onzekerheid. Op 8 januari gaf bestuursvoorzitter Corien Wortmann uitleg in het tv-programma RADAR. KBO-PCOB heeft het ABP inmiddels per brief gevraagd om een goed vangnet voor gedupeerden van de plotselinge afschaffing. Pieter Omtzigt stelde Kamervragen.

De afschaffing van de ANW-regeling heeft verregaande financiële en emotionele gevolgen voor een groot aantal mensen die rekenden op de regeling. Blijft hun partner nog financieel goed verzorgd achter na hun overlijden? Het afschaffen scheelt duizenden euro’s per jaar en kan leiden tot gedwongen verhuizing en zelfs armoede totdat de partner de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Donderslag bij heldere hemel

Ook de abrupte wijze van communiceren stuit veel mensen tegen de borst: een brief in december over schrappen van de regeling op 1 februari. Dat is een heel korte termijn om de financiën aan te passen, als het al lukt. Directeur Manon Vanderkaa: “Voor veel mensen kwam dit besluit als een donderslag bij heldere hemel”.

Collectieve verzekering als eis

Als alternatief voor de Anw-regeling worden mensen op de mogelijkheid van verzekeren gewezen. KBO-PCOB krijgt echter signalen dat een verzekering als alternatief vaak irreëel is, bijvoorbeeld als de leeftijd van de AOW-gerechtigde partner te hoog blijkt. ABP roept de sociale partners op om een collectieve verzekering af te sluiten voor ABP-deelnemers ter vervanging van de Anw-compensatie. Maar die garantie is er nog niet. Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB vindt het dan ook niet meer dan logisch dat het afschaffen van de compensatie pas gebeurt als er een goede collectieve verzekering is. Anders valt de groep mensen die rekening hield met de Anw-compensatie simpelweg tussen wal en schip. Dit willen wij voorkomen.”

Meer tijd en zekerheid nodig

Inmiddels hebben we per brief een beroep gedaan op het ABP om alles in werking te stellen de termijn van de afschaffing te verplaatsen. “Dit biedt de mensen in schrijnende situaties een overbruggingsperiode en anderen langer de gelegenheid een alternatieve fatsoenlijke dekking te regelen. Hierdoor krijgen mensen de tijd, de zekerheid en de rust om hun financiële planning op veranderende omstandigheden aan te passen”, aldus Manon Vanderkaa.

Update van 16 januari:

Kamervragen

Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) stelde op 5 januari vragen aan de regering, vanuit de belangen van werknemers en gepensioneerden. Omtzigt wil weten of de regering bereid is om aan de AFM te vragen onderzoek te doen of de communicatie rondom de afschaffing van de ANW-compensatie tijdig en adequaat was. Net als KBO-PCOB heeft hij veel vragen over de overgangstermijn, de communicatie en een vangnet voor mensen die zich niet meer kunnen (bij)verzekeren. Lees hier de Kamervragen.

Kamerlid Martin van Rooijen (50PLUS) stelde op 16 januari Kamervragen. Hij wil meer weten over een collectieve regeling vanuit de sociale partners. Lees hier de Kamervragen.

Klacht indienen AFM

Gedupeerden kunnen ervoor kiezen om zelf een klacht in te dienen bij de Autoriteit Financiële Markten. Bijvoorbeeld over de communicatie vanuit het ABP rondom de afschaffing van de regeling en over de korte termijn waarop de wijziging van kracht is. Lees hier hoe u een klacht kunt indienen.