KBO-PCOB geeft input voor debat medische ethiek

In de Tweede Kamer is donderdag 6 september tijdens het Verzameloverleg Medische ethiek gesproken over onder andere euthanasie en  voltooid leven van ouderen. KBO-PCOB heeft aan de commissie gevraagd om tijdens dit debat drie zaken ter sprake te brengen.

KBO-PCOB wijst in de inbreng voor dit debat op drie belangrijke zaken:

  1. Het opnieuw beschouwen van de aanbevelingen uit het rapport ‘Voltooid leven’ van de commissie-Schnabel;
  2. Het stimuleren van het manifest ‘Waardig ouder worden’ – dat zich deels richt op het voorkomen van voltooid leven;
  3. Bevorderen van goede voorlichting over levenseindebeslissingen en levenseindezorg.

KBO-PCOB heeft het debat met aandacht gevolgd.

> Lees de complete inbreng voor dit debat