KBO-PCOB vraagt aandacht voor laaggeletterdheid onder senioren

De Tweede Kamer spreekt op 13 juni over een actieplan om laaggeletterdheid te bestrijden. Met het lezen van dit actieplan constateert KBO-PCOB dat er te weinig aandacht is voor laaggeletterde senioren. Dit terwijl uit het rapport van de Sociaal Economische Raad (SER) ‘Samen werken aan taal’ blijkt dat met de vergrijzing het percentage laaggeletterden nog verder zal stijgen.

Uit het rapport van de SER komt naar voren dat 20% van de 55-plussers laaggeletterd is. Het is belangrijk voor senioren om basisvaardigheden met betrekking tot taal, cijfers en digitalisering op peil te houden om sociale én digitale uitsluiting te voorkomen. Laaggeletterdheid onder senioren kan leiden tot bijvoorbeeld schulden en een slechte gezondheid door stress. En dat zijn ongewenste situaties.

Meer aandacht voor laaggeletterde senioren

Onder meer door de verwachting dat senioren langer thuis blijven wonen vindt KBO-PCOB het belangrijk is dat senioren mee kunnen blijven doen en goede lees- en schrijfvaardigheden zijn daarbij essentieel. Daarom vraagt KBO-PCOB de betrokken Kamerleden om er bij de verantwoordelijke minister op aan te dringen meer aandacht te hebben voor laaggeletterde senioren en ook gericht actie te ondernemen om laaggeletterdheid onder hen te voorkomen.

Update

Tijdens het debat op 13 juni haalde D66-Kamerlid Paul van Meenen de brief van KBO-PCOB aan. Hij gaf aan dat laaggeletterde senioren ontbreken in de actielijst om laaggeletterdheid tegen te gaan. In lijn met de aandachtspunten van KBO-PCOB vroeg hij minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) of er genoeg rekening wordt gehouden met de groep laaggeletterde senioren en welke expertise er wordt gebruikt om laaggeletterdheid onder deze groep terug te dringen. 50PLUS sloot zich aan bij D66 en vroeg eveneens of de vervolgaanpak (voldoende) gericht is op 65-plussers.

Minister Van Engelshoven reageerde hierop dat juist voor de laaggeletterde senioren een laagdrempelig aanbod met maatwerk belangrijk is. Zij gaf aan dat er veel initiatieven zijn, vooral bij bibliotheken en dat gemeenten hiervoor extra budget krijgen.

KBO-PCOB blijft dit onderwerp volgen.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!