KBO-PCOB vraagt aandacht voor knelpunten vrijwilligerswerk ouderen

De Tweede Kamer bespreekt op 23 januari de initiatiefnota Vrijwilligers zijn Kampioenen. Voorafgaand aan het debat vraagt KBO-PCOB aandacht en ruimte voor oudere vrijwilligers en het oplossen van knelpunten waardoor oudere vrijwilligers dreigen af te haken.

Veel ouderen in Nederland doen vrijwilligerswerk. Uit onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat een overgrote meerderheid van de leden hulp biedt aan anderen. Vaak al langere tijd: bijna 66% doet dit zelfs langer dan tien jaar. Ruim 75% biedt anderen minimaal eens per week hulp, in 20% van de gevallen meer dan vier uur per week.

Stoppen dreigt
Leden van KBO-PCOB vinden het fijn en noodzakelijk om een ander te helpen. Maar er zijn ook ouderen die dreigen te stoppen met vrijwilligerswerk, zo weten we. Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB voerde ruim 100 gesprekken met 1.700 ouderen over de veranderingen in de zorg, de problemen en de oplossingen. In de dialogen kwamen ook de knelpunten in vrijwilligerswerk ter sprake.”

Knelpunten
Wat zijn deze knelpunten? Er komen steeds meer regels in zorginstellingen. Hierdoor mogen vrijwilligers bepaalde activiteiten niet meer zelf doen. Denk aan hulp bij koken en eten. Maar ook wandelen met bewoners, vanwege het risico op vallen. Tegelijkertijd mogen vrijwilligers bepaald werk alleen doen als ze trainingen en cursussen volgen. Manon Vanderkaa: “Als ze de cursus niet volgen, dan moeten ze stoppen met het vrijwilligerswerk. Terwijl ze dit werk met plezier doen en naar tevredenheid van de mensen die ze helpen.”

Een ander knelpunt is de cliëntenondersteuning. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is nu al bijna twee jaar van kracht, maar de cliëntondersteuning komt moeilijk van de grond. Veel gemeenten wijzen ouderen niet (actief) op de mogelijkheid van de cliëntondersteuning. En dat terwijl honderden KBO- en PCOB-leden zijn opgeleid om ouderen met een ondersteuningsbehoefte te helpen bij het keukentafelgesprek, het aanvragen van hulp en het uitbreiden van hun sociale netwerk.

Twee adviezen
KBO-PCOB vraagt de Tweede Kamer en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS om:

  1. Minder regels in zorginstellingen. Uiteraard moet de veiligheid van cliënten op één staan, maar ook de belangrijke inzet van vrijwilligers moet een plek hebben in de dagelijkse praktijk.
  2. Aandacht voor vrijwillige ouderenadviseurs. Gemeenten moeten veel meer dan nu ouderen wijzen op de mogelijkheid en meerwaarde van de (gratis) ouderenadviseurs.

Manon Vanderkaa roept de Tweede Kamer op om actie te ondernemen: “Laten we de vrijwilligers in dit land de waardering en de ruimte geven die hen toekomt. Zodat zij hun werk nog lang en met veel plezier kunnen doen.”