KBO-PCOB volgt Kamerdebat over functioneren CBR op de voet

Op dit moment zijn er erg lange wachttijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) voor het krijgen of verlengen van een rijbewijs. De problemen rond de verlenging van de rijbewijzen zijn voor veel senioren een bron van onrust. KBO-PCOB ontvangt hierover dagelijks meldingen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen stond daarom dinsdag 12 maart centraal in een Tweede Kamerdebat.

Deze dag vergaderde de commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) (link). Namens het kabinet nam minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat deel.

Problemen

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Senioren komen echt in de problemen als zij niet op tijd een nieuw rijbewijs krijgen. Voor degenen die actief zijn als mantelzorger is het extra wrang als zij op hun mobiliteit in moeten leveren. Op dit moment raden wij mensen met medisch specialistische aandoeningen aan 5-6 maanden voor het verlopen van het rijbewijs te starten met de aanvraag van het nieuwe rijbewijs.”

In gesprek

In de Tweede Kamer vond op 21 februari al een rondetafelgesprek plaats over het functioneren van het CBR. KBO-PCOB leverde Kamerleden hiervoor input aan en riep Kamerleden onder andere op ervoor te zorgen dat het CBR extra menskracht kan inhuren en als dat financieel nodig is, daar extra budget voor te geven. Daarnaast ging  KBO-PCOB in gesprek met het CBR om namens senioren haar zorgen duidelijk te maken en te zoeken naar mogelijke oplossingen. In het komende nummer van KBO-PCOB Magazine wordt hieraan speciaal aandacht besteed.

> Lees de input voor het rondetafelgesprek

> Lees de CBR-informatie over het rijbewijs tussen 65 en 75 jaar