KBO-PCOB: Troonrede biedt perspectief voor alle generaties

De woorden van koning Willem-Alexander in de Troonrede om niet te bezuinigen, maar juist te investeren in alle generaties, biedt hoop voor jong en oud.

Manon Vanderkaa, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB, in een eerste reactie op de Troonrede: “We hopen dat het kabinet de boodschap van de koning ter harte neemt om die verbindende rol te spelen tussen de generaties. En dat het kabinet evenwichtige keuzes op de verschillende beleidsdossiers maakt en recht doet aan alle generaties. Voor werkend en niet werkend, mensen die vitaal zijn of juist kwetsbaar, jong en oud. Aan iedereen moet perspectief worden geboden. Juist omdat corona ons allemaal raakt.”