KBO-PCOB treft regeling met Zilveren Kruis: compensatie vervoerskosten IJsselmeerziekenhuizen

Zilveren Kruis gaat de vervoerskosten die patiënten en hun bezoekers moeten maken ten gevolge van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen compenseren. Dit heeft de zorgverzekeraar vandaag bekend gemaakt. Seniorenorganisatie KBO-PCOB en de samenwerkende ouderenorganisaties in Lelystad (OSOL) zijn blij met deze regeling voor patiënten en hun bezoekers. De compensatieregeling is tot stand gekomen op uitdrukkelijk verzoek van KBO-PCOB.

Directeur Manon Vanderkaa: “Hiermee kan worden voorkomen dat verzekerden afzien van behandeling vanwege te hoge reiskosten. De regeling stelt bovendien naasten in staat om hun dierbaren op te zoeken. Dat voelt goed.”

Positief gebaar
Zoals bekend wordt een deel van de behandelingen in MC IJsselmeerziekenhuizen (tijdelijk) verplaatst naar andere ziekenhuizen in de regio.  Patiënten die voor hun zorg verder moeten reizen naar een ander ziekenhuis, kunnen (tijdelijk) te maken krijgen met hogere vervoerskosten. Zilveren Kruis wil een positief gebaar maken naar zijn klanten in deze bijzondere situatie. Dit op uitdrukkelijk verzoek van KBO-PCOB en OSOL.

Ook voor bezoekers
Zilveren Kruis komt verzekerden tot 1 april 2019 tegemoet in de vervoerskosten die zij moeten maken bij behandeling in een ander ziekenhuis. Deze regeling geldt voor patiënten die al in behandeling zijn bij MC IJsselmeerziekenhuizen en/of patiënten die wonen in Flevoland en in de Noordoostpolder waarbij de behandeling  nu plaatsvindt in een ander ziekenhuis dan in MC IJsselmeerziekenhuizen zou plaatsvinden. De tegemoetkoming geldt ook voor hun bezoekers.

Verzekerden van Zilveren Kruis in het betreffende gebied worden deze week per e-mail of per brief geïnformeerd. De zorgverzekeraar evalueert de regeling bijtijds om te kijken wat er na 1 april nog nodig is. KBO-PCOB zal zich door Zilveren Kruis regelmatig laten informeren over de voortgang van de regeling.