KBO-PCOB tevreden over investering €200 miljoen in verpleeghuiszorg

KBO-PCOB is blij met de €200 miljoen die het demissionaire kabinet vrijmaakt voor de verpleeghuiszorg, bovenop de al toegezegde €100 miljoen van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Het geeft aan dat het kabinet de urgentie onderkent en de problemen in de ouderenzorg wil aanpakken.

Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “Het is een belangrijk begin en het kabinet voegt de daad bij het woord om het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers uit te voeren. Het gaat om goede ouderenzorg, waar deze zorg ook gegeven wordt, thuis of in het verpleeghuis.”

Ook investeren in zorg thuis
De zorgsector heeft de afgelopen periode te maken gehad met veel bezuinigingen. KBO-PCOB hoopt dat de vrijgemaakte financiële middelen snel en simpel beschikbaar komen. Goede ouderenzorg is een kwestie van breed investeren, in verpleeghuizen, en ook thuis. Omdat verpleeghuiszorg ook thuis beschikbaar is via de Wlz-thuis-regeling, profiteren ouderen die langer thuis blijven wonen er ook van.

Het blijft de grote vraag of deze financiële impuls genoeg is om de personeelstekorten in de zorg op te vangen. Twee medewerkers op acht bewoners, waar in het manifest van Borst en Gaemers naar wordt gestreefd, is nog lang niet overal de dagelijkse praktijk. Dit laat onverlet dat KBO-PCOB vindt dat ook geïnvesteerd moet worden in goede eerstelijnszorg met eerstelijnsverblijf en in geschikte woningen.