KBO-PCOB teleurgesteld over uitstel advies Gezondheidsraad over vaccinatie pneumokokken bij ouderen

De Gezondheidsraad moet wederom een advies over een vaccin bij ouderen uitstellen. Dit keer betreft het een vaccin om longontsteking te voorkomen. De vraag is of dit vaccin wel opgenomen zou kunnen worden in een rijksvaccinatieprogramma, zoals dat voor kinderen geldt. Al in 2015 liet de Capita studie van de Universiteit van Utrecht zien dat vaccinatie minder longontsteking geeft bij ouderen. CDA, 50Plus en VVD stellen vragen over het getreuzel van minister Edith Schippers (VWS) bij de besluitvorming rond vaccinaties bij ouderen. KBO-PCOB wil snel duidelijkheid.

Eerder werd het advies in het tweede kwartaal verwacht, maar de vicevoorzitter van de Gezondheidsraad liet de (nu demissionair) minister onlangs weten dat het adviesproces complexer blijkt te verlopen dan vooraf werd ingeschat en daardoor meer tijd vergt. Het advies zal pas in het vierde kwartaal van 2017 verschijnen. KBO-PCOB heeft meerdere keren gevraagd om een snel advies- en besluitvormingstraject en bood in 2015 een petitie over vaccinaties bij ouderen aan aan Kamerleden. KBO-PCOB is het getreuzel zat en wil snel duidelijkheid over alle onbenutte preventiemogelijkheden.

Toekomst
We vragen ons als KBO-PCOB af waarom de minister zo lang talmt. Kamerleden hebben inmiddels aan de minister gevraagd wat zij vindt van het feit dat de aflevering van dit advies wederom is uitgesteld. Het CDA heeft gevraagd of de minister meer duidelijkheid van de Gezondheidsraad kan krijgen waarom het tot stand komen van dit advies veel complexer is dan gedacht. Ook vraagt de CDA-fractie zich af of dit een voorbode is van hoe aanbevelingen ten aanzien van vaccinaties die voor ouderen relevant zijn in de toekomst tot stand komen. Zij verwijst hierbij naar het advies van de Gezondheidsraad rond gordelroosvaccinatie voor ouderen, dat erg lang heeft geduurd en ook meerdere malen is uitgesteld.

Vaccinatieprogramma
In de week van 3 april komt een advies van de Raad van State in de Tweede Kamer aan de orde over de overheveling van een aantal taken in het kader van het rijksvaccinatieprogramma naar gemeenten. Het gaat met name over vaccins voor de jeugdgezondheidszorg, maar ook een gedeelte over een ouderenvaccinatieprogramma waarbij de minister in het midden laat hoe vaccinaties voor ouderen geregeld gaan worden.