KBO-PCOB: Strijd tegen financieel misbruik van senioren krijgt broodnodige impuls

KBO-PCOB vrijwilligers willen gaan bijdragen aan het voorkomen van financieel misbruik van senioren. KBO-PCOB en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseren samen een aantal bijeenkomsten.

Naar schatting 200.000 Nederlanders van 65 jaar en ouder zijn jaarlijks slachtoffer van een vorm van ouderenmishandeling. Eén van die vormen is financieel misbruik. Het gaat om een pijnlijk onderwerp, immers het is een vorm van huiselijk geweld waarin vaak (klein)kinderen of andere naasten een rol spelen.

Vroegtijdige herkenning

Om te zorgen dat senioren minder kans lopen slachtoffer te worden is een groter bewustzijn van de risico’s bij senioren en de mensen om hen heen noodzakelijk. Het is belangrijk dat mensen die regelmatig bij senioren thuiskomen de risico’s en signalen van financieel misbruik vroegtijdig herkennen. KBO-PCOB heeft een groot netwerk van belastinginvullers en ouderenadviseurs die zich inzetten voor andere senioren. Deze geschoolde senioren komen bij mensen thuis, achter de voordeur om verschillende taken uit te voeren of eenvoudigweg om er te zíjn voor iemand en te luisteren. Door deze nabijheid krijgen zij soms verhalen te horen of inzicht in risico’s of vreemde financiële situaties.

Samenwerking

KBO-PCOB pleitte vorig jaar voor extra scholing van vrijwilligers zodat de signalen van financiële uitbuiting beter worden herkend en zij vervolgens weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘Vandaag, op de Internationale dag tegen Ouderenmishandeling, zijn we blij aan te kunnen kondigen dat wij in samenwerking met het ministerie van VWS komend najaar een aantal bijeenkomsten organiseren voor vrijwilligers waarbij ze aan de hand van praktijksituaties meer zicht krijgen op signalen van misbruik en op gepast handelen. Wij hopen en verwachten dat veel vrijwilligers de juiste tools hiermee in handen krijgen zodat meer leed voorkomen kan worden.’

Lees hier meer over verschillende vormen van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting.
En lees hier de tips van budgetcoach Eef van Opdorp om zelf financiële uitbuiting te voorkomen.