KBO-PCOB steunt motie voor contant geld in apotheken

Contant betalen bij apotheken moet blijvend mogelijk gemaakt worden. Daarover dienden Kamerleden Joba van den Berg (CDA) en Simon Geleijnse (50Plus) onlangs een motie in bij de Tweede Kamer. Op 5 maart is over die motie gestemd. KBO-PCOB steunt deze motie en deed samen met de Consumentenbond, Anbo, Ieder(in), NOOM, NVOG en Patiëntenfederatie Nederland een oproep aan politieke partijen.

De mogelijkheid om contant af te rekenen bij apotheken staat onder grote druk. Vorige week liet Boots apotheken weten hun besluit om geen contant geld te accepteren niet terug te draaien. Ook heeft de beroepsvereniging van apothekers KNMP aangegeven leden niet te willen aanspreken op het pin-only-beleid dat steeds meer apothekers invoeren. KNMP wil zich niet bemoeien met individuele bedrijfsvoeringen. KBO-PCOB vindt dit teleurstellend, te meer omdat apothekers geen gewone winkeliers zijn. Ze zijn (ook) zorgverleners en hun verantwoordelijkheid gaat dan ook verder.

Belang van contant kunnen betalen

Sommige mensen kiezen bewust voor baar geld en cash afrekenen. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste geeft cash sommigen meer grip op hun uitgaven. Je ziet beter hoeveel je nog te besteden hebt. Ten tweede betalen sommigen liever contant om privacyredenen. Je koopt iets zonder dat anderen over je schouder meekijken. En de belangrijkste reden is dat niet alle ouderen en mensen met een beperking kunnen pinnen. Daarmee kunnen ze niet deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Vrije keuze

De klant moet zelf kunnen kiezen. De uitslag van een eerdere stelling in de Telegraaf bevestigt dat consumenten hechten aan vrije keus: een meerderheid (ruim 70%) van de consumenten heeft moeite met het bordje ‘Hier alleen pinnen’. Zo kijken ook de diverse belangenorganisaties die de motie steunen hier tegenaan. Papiergeld en munten zijn wettige betaalmiddelen en deze zouden niet geweigerd mogen worden. Zeker niet door zorgverleners.

Wat deze apothekers doen, mag op dit moment, maar blijft klantonvriendelijk. Daarom hoopt KBO-PCOB, samen met de andere organisaties, dat de Tweede Kamer de motie aanneemt die de keus voor cash ook in de apotheek openhoudt.

> Lees de volledige tekst van de motie

Update 5 maart
KBO-PCOB is blij dat de motie van CDA en 50Plus om contant geld te behouden in de apotheken is aangenomen. Hierdoor blijft de mogelijkheid bestaan voor klanten om contant te betalen.