KBO-PCOB steunt manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning

De vraag naar beroepszorg en vrijwillige zorg blijft stijgen. Om aan die vraag te kunnen blijven voldoen is het van belang dat overheid, beroepszorg en vrijwilligersorganisaties beter gaan samenwerken. Die oproep doet het ‘Landelijke Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg’ in een manifest, dat voorzitter Jan van Zanen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op donderdagmiddag 21 juni in ontvangst nam.

Van Zanen: “Ik neem dit mee in mijn jaarrede voor het VNG-congres en ik weet zeker dat de punten in dit manifest door alle gemeenten van harte zullen worden ondersteund.”

Het manifest Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal, werd aangeboden door Rebecca Gerritse van Humanitas. “Met dit manifest willen we een signaal afgeven dat vrijwilligerswerk van onschatbare waarde is voor onze maatschappij en dat we kansen zien om datgene wat vrijwilligers doen nog effectiever te laten zijn. Daar hebben we dan wel de gemeenten en de beroepszorg bij nodig.”

Van gratis handjes naar essentiële aanvulling

In het stuk vragen Vereniging NOV en zestien vrijwilligersorganisaties, waaronder seniorenorganisatie KBO-PCOB, de overheid en de beroepszorg om anders te gaan denken over vrijwilligers in de zorg. Zo moeten vrijwilligers niet gezien worden als gratis extra handjes maar als een essentiële aanvulling op het zorgaanbod. Ook willen de organisaties betrokken worden bij het maken van beleid en plannen, om zo de verschillende vormen van hulp beter op elkaar te laten aansluiten, zodat de mensen die het nodig hebben zo goed mogelijk worden geholpen.

Deskundig vrijwilligerswerk ontstaat niet zomaar, dit vraagt scholing en ondersteuning om goed voorbereid aan de slag te kunnen. De vrijwilligersorganisaties dringen er op aan om hiervoor budgetten vrij te maken. Tot slot bevat het manifest een oproep om met overheid, beroepszorg en vrijwilligersorganisaties gezamenlijk het belang van vrijwilligerswerk uitdragen.

Het hele manifest leest u hier.