KBO-PCOB start strijd tegen zomereenzaamheid

De zomer staat voor de deur en dat is voor veel mensen een mooie periode. Maar voor senioren is de zomer vaak een tijd waarin eenzaamheid een grotere rol speelt dan in andere seizoenen blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Aan dit onderzoek namen 1200 mensen deel. 15% van de ouderen voelt zich in de zomer eenzamer dan in een andere periode van het jaar. Daarom roept KBO-PCOB de zomermaanden juli en augustus uit tot de maanden van strijd tegen zomereenzaamheid.

Stilte

De zomer is voor lang niet alle senioren een fijne periode. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat senioren die zich eenzaam voelen, gemiddeld acht dagen achter elkaar niemand spreken in de zomer. “Dat kan echt niet en is een situatie die niemand wil”, stelt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB. “Daarom grijpen we deze zomer aan om extra aandacht te vragen voor het onderwerp en zoveel mogelijk mensen op te roepen om de strijd tegen eenzaamheid, ook in de zomer, aan te gaan.”

Veel senioren zijn eenzamer in de zomer

In Nederland voelen meer dan een miljoen mensen zich eenzaam. Onder ouderen speelt eenzaamheid een grotere rol. Vanaf 65 jaar voelt 44% zich eenzaam. Van deze ruim 500.000 mensen voelt 15%, dus 75.000 mensen, zich in de zomer nog eenzamer dan in een andere periode van het jaar. Dat is vergelijkbaar met het aantal inwoners van Voorburg of Assen. 3% voelt zich erg eenzaam en 13% enigszins. Daardoor is de zomer voor 12% van hen een (zeer) onplezierige tijd en nog eens 15% heeft er niet echt een prettig gevoel over, maar vindt het ook niet onprettig. Zomereenzaamheid komt vaker voor in en rond grote steden, wat meer onder vrouwen dan mannen, en onder alleenstaanden en senioren zonder kinderen. 15% van de ouderen denkt dat in hun eigen omgeving een groot deel van andere senioren in de zomer eenzamer is dan anders. 36% heeft die indruk niet en 27% weet dat niet.

Oorzaken

Veel mensen zijn in de zomer op vakantie. Hierdoor is het stiller, zijn er minder sociale contacten voor de achterblijvers en zijn er minder activiteiten om aan deel te nemen. De sluiting van verzorgingshuizen op veel plekken in Nederland draagt volgens 74% van de senioren bij aan meer eenzaamheid in het algemeen.

Samen sterk in de strijd tegen eenzaamheid

Het bestrijden van eenzaamheid staat hoog op de landelijke en lokale politieke agenda’s. Er zijn veel initiatieven om mensen met elkaar in contact te brengen. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Het is prachtig dat er zo veel initiatieven zijn. Die zien we ook terug binnen onze 800 lokale afdelingen die inzetten op verbinding en ontmoeting tussen mensen. Er zijn steeds meer afdelingen die hun activiteiten ook in de zomer laten doorlopen of zomerscholen organiseren. Want het is een serieus probleem. We kunnen allemaal een steentje bijdragen om eenzaamheid te verminderen en dat begint al met kleine dingen als een groet, een gesprekje, een keer met een buurman een kopje koffie drinken of een boodschap doen. Juist ook met de gedachte dat de zomerperiode niet voor iedereen een fijne periode is.”

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat 60% van de senioren vindt dat zomereenzaamheid meer aandacht verdient. Suggesties zijn onder meer: organiseer speciale zomeruitjes, en bezoek mensen die dat graag willen.

KBO-PCOB initiatieven tegen zomereenzaamheid

KBO-PCOB deelt graag de verschillende activiteiten en initiatieven met als doel vermindering van eenzaamheid. In het nieuwste Magazine van KBO-PCOB dat 25 juni verscheen, is een tiental mooie initiatieven beschreven met de focus op zomereenzaamheid. Alle initiatieven, hoe verschillend ook, dragen bij aan het bevorderen en stimuleren van onderling contact. Zo wordt er in Almelo al 10 jaar lang een zomerschool georganiseerd met excursies, fietstochten en creatieve activiteiten. Een treffende reactie van een deelnemer: “Zo ben je uit en toch thuis”.

KBO-PCOB wil met het uitdragen van inspirerende voorbeelden en acties blijvende aandacht vragen voor eenzaamheid. Zij wil het meewerken aan oplossingen stimuleren.

> Lees meer over onze strijd tegen zomereenzaamheid in ons dossier

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!