KBO-PCOB staat achter en naast mantelzorgers

Vandaag is het de dag van de mantelzorg. Zonder de 2,6 miljoen mantelzorgers valt Nederland om. Deze groep heeft het niet gemakkelijk. In onze projecten en belangenbehartiging staan we vierkant achter én naast hen.

Vele van de kwart miljoen leden van KBO-PCOB verlenen mantelzorg. Aan hun partner, hun broer of zus, hun buren. De zorg varieert van een maandelijks bezoek of wekelijks schoonmaken en koken, tot de hele dag intensief hulp verlenen. Vooral die laatste groep mantelzorgers loopt het risico overbelast te raken. KBO-PCOB heeft allerlei aantal activiteiten om hen te helpen en agendeert de positie van oudere mantelzorgers in politiek Den Haag.

Activiteiten, projecten en aanbod

KBO-PCOB organiseert groepsgesprekken voor mensen die zorgen voor iemand in de laatste levensfase (met een diagnose zoals ongeneeslijke kanker, chronische longziekte, hartfalen, dementie, een beroerte of progressieve neurologische aandoeningen zoals ALS). Deze groepsgesprekken worden uitgevoerd door het VUmc, namens een projectgroep van KBO-PCOB, Mezzo, NIVEL, VPTZ, Actiz en V&VN.

Via projecten als ‘Mijn kwaliteit van leven’ en ‘Mij & Zorg’ onderzoeken en ondersteunen we mantelzorgers. ‘Mijn kwaliteit van leven’ houdt vinger aan de pols door het onderzoeken naar de ervaringen van vrijwillige zorgverleners. Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mezzo, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB en NOOM.

Bij lokale dialoogbijeenkomsten Mij & Zorg gaan senioren in gesprek over elkaars vragen, twijfels en behoeften en mogelijke oplossingen. In de bijeenkomst komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals langer thuis wonen, het gesprek met de gemeente of hulp vragen aan familie en vrienden. Ook organiseren we regelmatig inspiratiedagen.

Ook binnen onze collectieve zorgverzekering via Zilveren Kruis speelt mantelzorg een grote rol. De mantelzorgregeling van deze verzekering biedt namelijk naast diverse vergoedingen ook praktische ondersteuning en vervangende mantelzorg.

Belangenbehartiging

Onze belangenbehartiging vanuit onze speerpunten Zorg en Wonen en Zingeving richt zich vaak op het versterken van de positie van mantelzorgers en het ondersteunen van de dagelijkse zorg die het mogelijk maakt dat senioren langer thuis kunnen blijven wonen.

Zo heeft KBO-PCOB zich met andere organisaties jarenlang succesvol verzet tegen de mantelzorgboete, inmiddels gelukkig geschrapt uit het regeerakkoord. En is mantelzorg één van de onderwerpen uit het Manifest Waardig ouder worden van KBO-PCOB met Omroep Max en de ChristenUnie, die bijna integraal onderdeel is geworden van het nieuwe regeerakkoord. Klik hier voor een analyse van het regeerakkoord en de debatten hierover in de Tweede Kamer.

Met de behaalde resultaten gaan we natuurlijk niet op onze lauweren rusten. Zolang mantelzorgers nog overbelast zijn, en dat zijn ze, verdienen ze een krachtige stem in politiek Den Haag. Mantelzorgers kunnen blijven rekenen op KBO-PCOB! 

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?