KBO-PCOB: Senioren zien te weinig verbetering rond verkeersveiligheid

Op het gebied van Verkeersveiligheid vindt KBO-PCOB dat senioren te weinig verbeteringen zien in de kabinetsplannen. In 2017 kwamen 206 fietsers om in het verkeer, het hoogste aantal in tien jaar. 66 Procent van hen was 65 jaar of ouder. Daarom vroeg KBO-PCOB voor een Kamerdebat op 13 december aandacht voor de verkeersveiligheid van senioren.

KBO-PCOB wil graag betrokken zijn bij de implementatie van ‘Veilig van deur tot deur’. Zo kunnen, volgens het principe senioren voor senioren, KBO-PCOB Veiligheidsvoorlichters ingezet worden om voorlichting te geven aan senioren over veilig deelnemen aan het verkeer. Daarnaast kan de verkeerveiligheid van senioren verbeteren door onderstaande maatregelen:

  • Stimuleer provincies en gemeenten om de infrastructuur aan te passen, bijvoorbeeld bredere fietspaden aan te leggen.
  • Stel fietslessen voor de elektrische fiets ter beschikking, want hier vinden veel ongevallen mee plaats.
  • Maak scootmobielen – ontwerp en voorwaarden – veilig voor de gebruikers.

Rijbewijzen

Op de agenda staat ook de lange doorlooptijd voor het afgeven van gezondheidsverklaringen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dit is met name problematisch voor senioren die na een lichte overtreding hun rijbewijs kwijtraken, omdat agenten niet goed kunnen inschatten of de gezondheid van de betrokkenen een rol speelt. KBO-PCOB geeft aandachtspunten om dit te verbeteren.

KBO-PCOB zal het debat met belangstelling volgen.

> Lees de brief met inbrengen over verkeersveiligheid