KBO-PCOB: samen zorgen voor goede inzetbaarheid oudere arbeidskrachten

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen organisaties als het gaat om de maatregelen die zij nemen om de oudere werknemers te ondersteunen. Dat is een van de conclusies van het onderzoeksinstituut NIDI (Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute). KBO-PCOB vindt leeftijdsbewust personeelsbeleid een zaak voor alle werkgevers. Zij roept oudere werknemers op hier aandacht voor te vragen als hun werkgever niet zelf steun aanbiedt.

In het onderzoek werd gekeken naar wat organisaties doen voor de ouder wordende medewerkers buiten formele CAO-afspraken. Om de inzetbaarheid van ouder personeel te waarborgen, zetten werkgevers diverse middelen in. Onder meer voorlichting aan leidinggevenden, het aanbieden van extra vrije dagen, flexibele werktijden en scholing. Een minderheid aan bedrijven heeft een werkgroep of begeleider aangesteld om langer doorwerken voor oudere werknemers te ondersteunen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Het rapport van het NIDI stemt positief, vindt Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. “Je ziet dat veel Nederlandse werkgevers snappen dat langer doorwerken niet vanzelfsprekend is voor mensen. Wat wel zorgelijk is, is het verschil tussen formele en informele afspraken. Zorgen voor een goede inzetbaarheid van oudere arbeidskrachten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij roepen oudere werknemers op zo nodig zelf initiatief te nemen om hun inzetbaarheid binnen het werk in goede banen te leiden. Uiteindelijk moet elke organisatie er in het personeelsbeleid rekening mee houden.”

Tien jaar geleden was nog maar 22 procent van de oudere werknemers 65 jaar of ouder op het moment van pensionering, in 2017 was 62 procent ten minste 65 jaar oud, meldt het NIDI. Slechts 15 procent van de werkgevers is positief over de hogere AOW-leeftijd. Werkgevers maken zich zorgen over de inzetbaarheid van oudere werknemers, lichamelijk en mentaal, en hun productiviteit. Zolang een oudere werknemer in vaste dienst wil blijven werken, is het een werkgever alleen toegestaan het dienstverband te beëindigen zonder verdere kosten als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

> Lees het bericht Voorlopers en volgers onder werkgevers over langer doorwerken op NIDI.nl

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!