KBO-PCOB prominent aanwezig bij debat over e-health

Dinsdag 15 februari debatteerde de Tweede Kamer over de e-health-doelstellingen en de voortgang van e-health en zorgvernieuwing. KBO-PCOB was met dertig senioren (met een tablet) aanwezig op de publieke tribune.

KBO-PCOB vindt namelijk dat, ondanks de inspanningen van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), met name oudere patiënten nog onvoldoende worden meegenomen in de ontwikkelingen van e-health en de veranderingen die het gebruik van e-health met zich meebrengen. KBO-PCOB pleit ervoor ouderen meer centraal te zetten in het gebruik van e-health en vraagt de minister om extra inspanningen te doen voor deze doelgroep.

Vertrouwen en acceptatie
E-health is een technische ontwikkeling in de zorg, die zowel gebruikers als aanbieders van zorg kan ondersteunen en zorg kan verbeteren. KBO-PCOB onderschrijft de opmerking uit de e-health-monitor 2016 dat e-health meer is dan techniek. Omgaan met nieuwe techniek vraagt inderdaad meer dan een gebruiksaanwijzing; het vraagt met name vertrouwen en acceptatie, bij zowel aanbieder als gebruiker. KBO-PCOB voert al vele jaren projecten uit om senioren vertrouwd te maken met techniek. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Alle senioren aan de tablet’. Ouderen helpen met het gebruik maken van de tablet, en ze op deze manier over de digitale drempel helpen, is naar onze overtuiging de beste manier om e-health te stimuleren en bevorderen.

Extra investeringen, samenwerking en inspanning zijn volgens ons nodig om e-health ook naar oudere gebruikers te brengen. Vandaar was bij het debat onze vraag aan de minister of zij met KBO-PCOB de mogelijkheden wil bespreken en hiervoor middelen ter beschikking wil stellen. We hebben goede hoop op een positief antwoord.