KBO-PCOB pleit voor herkenbare evacuatieliften bij brand

KBO-PCOB pleit ervoor dat snel duidelijk wordt welke liften geschikt zijn om te worden gebruikt bij brand. De veilige vluchtlift moet aan de buitenkant duidelijk herkenbaar zijn.  Uit onderzoek, gedaan in opdracht van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, blijkt dat het soms mogelijk is op een veilige en verantwoorde manier de lift te gebruiken bij ontruiming van een gebouw waarin brand woedt.  KBO-PCOB maakte deel uit van de klankbordgroep van dit onderzoek.

Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “Tijd is een belangrijke factor bij het zoeken van een veilig heenkomen in geval van brand. Voor senioren die slecht ter been zijn is het goed nieuws dat er liften bestaan die in noodsituaties door brand wel veilig te gebruiken zijn. Het moet snel duidelijk zijn welke liften voldoen.”

Uit het onderzoek blijkt dat er ook situaties bestaan waarbij aanpassingen in het gebouw noodzakelijk zijn, voordat de lift veilig en verantwoord een vluchtroute kan bieden. Het is daarbij belangrijk dat de vluchtroute rookvrij kan worden gehouden. KBO-PCOB ziet graag dat er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen, om zoveel mogelijk liften aan te passen. Voor nieuw te bouwen complexen waar veel senioren de lift gebruiken, kunnen de inzichten uit het rapport een leidraad zijn.

Vluchtroutes oefenen

Veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB adviseren senioren over het voorkomen van brand en kunnen met hen vluchtroutes oefenen. “Wij zullen onze veiligheidsadviseurs goed informeren over de uitkomsten van dit onderzoek, zodat ook zij weten dat vluchten via de lift soms de beste optie is,” aldus Manon Vanderkaa.

Liftgebruik bij brand stond onlangs centraal tijdens een congres in Zeist.

> Lees het Onderzoeksrapport Gebruik van liften bij brand
> Lees meer over brand voorkomen