Tijdelijk zorgakkoord 2018: mogelijkheid voor verbetering ouderenzorg

Het kabinet, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere belanghebbende partijen hebben een tijdelijk akkoord gesloten om in 2018 meer geld uit te geven voor medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen. Er komt 340 miljoen euro extra vrij. In totaal is er in 2018 nu 21,8 miljard euro beschikbaar voor medisch-specialistische zorg. Het extra geld zorgt er in eerste instantie vooral voor dat ziekenhuizen hun wachtlijsten weg kunnen werken. In 2018 mogen ziekenhuizen met 1,4 procent groeien. In de laatste jaren was dit 1 procent. KBO-PCOB is blij met deze groei.

Eerder stelden wij samen met 15 andere zorgpartijen – Agenda voor de Zorg – dat er weer ruimte moet komen om te investeren in zorg. Dit kan positief uitpakken voor seniorvriendelijke ziekenhuiszorg en vooral voor de continuïteit van zorg, zoals een gecoördineerde overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Er is momenteel nog te veel sprake van heropnames of overlijden na ziekenhuisopname. Eén op de drie ouderen komt zieker het ziekenhuis uit dan hij erin gaat (KNMG, naar sterke medische ouderenzorg, 2010).

Andere voorgenomen maatregelen moeten er voor zorgen dat zorgorganisaties minder bureaucraties worden en dat met het extra geld wachtlijsten omlaag kunnen. KBO-PCOB kreeg al veel signalen over wachtlijsten in de ziekenhuiszorg en is blij met de extra groeimogelijkheid. Ook is er aandacht voor het wegnemen van belemmeringen om kansrijke e-health toepassingen breed in de zorg ingevoerd te krijgen.

Huisartsen en eerstelijns verblijf grotere rol in 2018

Er komt ook een hardere afspraak over substitutie. In 2018 gaan huisartsen, eerstelijns verblijf en wijkverpleegkundigen een grote rol spelen. KBO-PCOB juicht dit erg toe en wil naast seniorvriendelijke ziekenhuizen ook een seniorvriendelijke eerste lijn waarin multidisciplinaire samenwerking en persoonsgerichte preventie voorop staat. Ouderen willen graag zorg dichtbij zodat alleen de complexe ouderenzorg in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden. Dit heeft dan met name betrekking op de herstel na een ziekenhuisopname, maar goede tijdelijke opvang is ook noodzakelijk om opname op de eerste hulp van het ziekenhuis te voorkomen. Een regionaal loket voor vrije eerstelijnsbedden moet de oplossing bieden voor de mismatch in de voorgaande jaren.

Tijdelijk zorgakkoord 2018

Het huidige zorgakkoord loopt eind dit jaar af. De actie om nu tijdelijk tot een akkoord te komen voor het jaar 2018 heeft te maken met de looptijd van de kabinetsformatie. Een langer termijn zorgakkoord moet worden gesloten door de nieuwe minister van Volksgezondheid.