KBO-PCOB: online is niet hetzelfde als digivaardig

Steeds meer Nederlanders zijn online, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Onder de 6% die geen internet gebruikt, vallen met name 75-plussers. Vrouwen zijn daarbij in de meerderheid. KBO-PCOB herkent het signaal dat steeds meer ouderen online zijn, maar waarschuwt tegelijkertijd.

Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Realiseer je ook dat ouderen die wel online zijn, vaak minder digitaal vaardig zijn dan men denkt. En als iemand ouder wordt, kan het een steeds grotere uitdaging worden, bijvoorbeeld door verminderd zicht, of verminderde motoriek. Naast digitale oplossingen zal er altijd een alternatief moeten blijven bestaan voor wie (niet meer) digitaal vaardig is.”

Inhaalslag

Uit eigen onderzoek concludeert de seniorenorganisatie dat ouderen bezig zijn aan een inhaalslag. Toch hebben senioren soms ondersteuning nodig om online wegwijs te worden; een tabletcoach van KBO-PCOB kan daarbij helpen. Desalniettemin is er een grote groep, met name 75-plussers, die niet online is en dat ook niet meer wordt.

E-health

Digitalisering is een speerpunt van KBO-PCOB, omdat het ouderen helpt te participeren in de samenleving. Ook rond het thema e-health zet de organisatie zich actief in. Tegelijkertijd komt de seniorenorganisatie ook op voor wie digitaal minder vaardig is.

> Lees over de inzet van KBO-PCOB op het gebied van digitalisering

> Lees over de inzet van KBO-PCOB op het gebied van e-health