KBO-PCOB ondertekent Max Pensioenmanifest

Op 14 mei lanceerde Omroep Max het Pensioenmanifest. KBO-PCOB ondersteunt dit manifest en roept mee op tot een eenvoudiger, eerlijker en goedkoper pensioenstelsel. Uitgangspunten die passen bij de contouren voor het nieuwe stelsel die KBO-PCOB onderschrijft. Doe als directeur Manon Vanderkaa, en teken ook!

Pensioengeld is ingelegd door pensioengerechtigden en werkenden. Met dit geld moet zorgvuldig en transparant worden omgegaan. Daarin kan nog veel verbeterd worden. Omroep Max stelt dit aan de kaak via een Pensioenmanifest. KBO-PCOB sluit zich aan bij de vijf punten waartoe wordt opgeroepen. Het manifest wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, vakbonden, pensioenfondsen, -uitvoerders en -beleggers, de Sociaal Economische Raad en de Ombudsman Pensioenen.

Dialoog

KBO-PCOB adviseert beleidsmakers over het huidige én nieuwe pensioenstelsel en is in gesprek met jong en oud over de toekomst. KBO-PCOB hecht waarde aan een brede dialoog om ervoor te zorgen dat de huidige gepensioneerden niet in de kou blijven staan en dat toekomstige gepensioneerden kunnen bouwen aan een volwaardig pensioen. Iedereen moet immers aanspraak kunnen maken en blijven maken op een fatsoenlijke oudedagsvoorziening. Manon Vanderkaa: “Pensioenen liggen mensen na aan het hart. Aanpassingen aan onze pensioenen verdienen daarom een zorgvuldige beschouwing. We hopen dat alle belanghebbenden bereid zijn om vanuit gezamenlijk belang te blijven denken in oplossingen. Pensioen is immers van ons allemaal.”

Oproepen

Het Max Pensioenmanifest doet 5 oproepen aan de Nederlandse pensioenindustrie:

  1. Betaal redelijke beloningen
  2. Wees open over afspraken en fouten
  3. Zorg voor eerlijk en onafhankelijk toezicht
  4. Maak heldere en overzichtelijke pensioenregelingen
  5. Stop met foute beleggingen

 

Het volledige manifest kunt u bekijken en ondertekenen via www.maxpensioenmanifest.nl