KBO-PCOB, NOOM en Nationale ombudsman gaan samenwerken aan betere overheid voor senioren

KBO-PCOB, NOOM en de Nationale ombudsman gaan zich gezamenlijk inzetten om de toegankelijkheid van allerlei voorzieningen voor senioren te verbeteren. Dit is het resultaat van een vruchtbaar gesprek tussen de organisaties op 12 december.

‘230.000 senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag’ kopten de kranten rond Prinsjesdag. De aanleiding hiervoor was een onderzoek van KBO-PCOB. In de Tweede Kamer zijn minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Menno Snel van Financiën over dit nieuws stevig aan de tand gevoeld. Naar aanleiding van het onderzoek spraken KBO-PCOB, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) en de Nationale ombudsman op 12 december over drempels die de overheid opwerpt voor senioren en hoe de informatievoorziening verbeterd kan worden.

De Nationale ombudsman is een onafhankelijke organisatie die klachten behandelt over vrijwel alle overheidsinstanties. Als u na een klacht bij de overheid geen of onvoldoende gehoor krijgt, kunt u terecht bij de ombudsman. De ombudsman kan zelf onderzoeken starten naar dit soort zaken. Hiermee brengt de Nationale ombudsman overheidsdienstverlening en burgers nader tot elkaar. Het afgelopen jaar heeft de ombudsman onderzoek gedaan naar Digitalisering, Participatie en Inspraak, Bescherming van rechten en Schulden en armoede. Allemaal onderwerpen die voor senioren belangrijk zijn.

Manon Vanderkaa (KBO-PCOB), Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman), en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa (Noom)

vlnr Manon Vanderkaa (KBO-PCOB), Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman), en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa (Noom)

Toeslagen door senioren grootschalig onbenut

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in 2016 maximaal een op de tien senioren-huishoudens hun recht op zorgtoeslag liet liggen. In datzelfde jaar liet 17 procent van deze huishoudens het recht op huurtoeslag mogelijk liggen. Onbegrijpelijk, vindt KBO-PCOB, zeker als dit komt doordat deze vergoedingen onvoldoende bekend zijn onder senioren. Ook vreest KBO-PCOB dat senioren niet altijd digivaardig genoeg zijn om de vergoeding aan te vragen. KBO-PCOB heeft deze zorgen gedeeld met de ombudsman. Het is namelijk aan de overheid om te zorgen dat mensen die recht hebben op een toeslag, dat recht ook kunnen verzilveren. De resultaten van het onderzoek doe tevens de vraag rijzen naar de toegankelijkheid van andere overheidsregelingen en -voorzieningen.

Toegankelijkheid tot overheidsregelingen

De Nationale ombudsman, KBO-PCOB en NOOM delen de ambitie om de overheidscommunicatie toegankelijker te maken voor senioren die te maken hebben met overheidsregelingen of -voorzieningen. Het is daarbij belangrijk rekening te houden met de verschillen tussen ouderen. In het vruchtbare gesprek kwamen legio kansen naar voren om in de toekomst nadrukkelijker samen te werken, opdat de overheid haar diensten en voorzieningen beter gaat toespitsen op de noden van senioren.