KBO-PCOB neemt deel in convenant om e-health te stimuleren

KBO-PCOB heeft zich aangesloten bij de ‘Health Deal Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health’. In dit convenant beloven de deelnemers zich in te zetten voor het toegankelijk(er) maken van e-health instrumenten voor alle Nederlanders. KBO-PCOB zal zich inzetten om voor mensen vanaf 50 jaar de mogelijkheden van e-health te stimuleren.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), VitaValley en andere zorgpartijen ondertekenden de zogenoemde health deal al eerder. Zij willen bereiken dat alle Nederlanders gebruik kunnen maken van e-health om hun persoonlijke gezondheid in kaart te brengen. Via een periodiek medisch onderzoek kunnen werknemers dit gemakkelijker regelen dan bijvoorbeeld senioren die met pensioen zijn. KBO-PCOB wil aan een oplossing voor dit probleem bijdragen.

Directeur van KBO-PCOB Manon Vanderkaa hierover: “Preventie is een van onze speerpunten. We hebben 800 lokale afdelingen die mee kunnen denken in een gemeentelijke of wijkgerichte aanpak. Vaak zijn ze ook al verbonden met het regionale netwerk. Zo kunnen we aan nieuwe vormen van preventie op een constructieve manier bijdragen.” Naast een lokale inbreng zal KBO-PCOB ook vertegenwoordigd zijn in de landelijke stuurgroep van de health deal.

VitaValley

De programmadirectie van de health deal is ondergebracht bij VitaValley. VitaValley is opgericht vanuit de behoefte aan een betere inrichting van de gezondheidszorg en een betere leefomgeving voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Het streven is om deze groepen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, in een veilige en vertrouwde omgeving en op een manier die betekenis geeft aan hun leven. Op de website www.vitavalley.nl vindt u meer informatie.

Partners in de health deal

Partners in de health deal zijn: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ministerie van Economische Zaken, Stichting Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Menzis Beheer, Nederlandse Hartstichting, Stichting Diabetes Fonds, Stichting Longfonds, Nierstichting Nederland, Nederlands Huisartsen Genootschap, Landelijke Huisartsen Vereniging, NIPED Prevention B.V., Nederlandse Public Health Federatie, Stichting Institute for Positive Health, Gemeente Utrecht, KBO-PCOB, Stichting VitaValley (programmadirectie).

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!