KBO-PCOB maakt initiatieven die eenzaamheid tegengaan zichtbaar

Eenzaamheid onder senioren is een maatschappelijk probleem waar we ons gezamenlijk zorgen om maken. Het is helaas absoluut niet eenvoudig op te lossen. Toch zit KBO-PCOB als grootste seniorenorganisatie niet stil, maar dragen we op verschillende manieren en op allerlei plaatsen bij aan het tegengaan van eenzaamheid. Hoe doen we dat?

  1. We geven aandacht aan wat er allemaal gebeurt om mensen te verbinden en ontmoeting te stimuleren. Immers, wat je aandacht geeft groeit. We verzamelden talloze voorbeelden van activiteiten van KBO-PCOB-afdelingen die werken aan verbinding en ontmoeting. Veel afdelingen van KBO en PCOB gaven gehoor aan onze oproep om te laten zien wat zij doen om eenzaamheid tegen te gaan. Indrukwekkend hoeveel bijzondere en warme initiatieven er zijn binnen onze vereniging!
  2. In politiek Den Haag laten we de stem en ervaringen van senioren klinken. We brengen het thema eenzaamheid voor het voetlicht bij Kamerleden en beleidsmakers en benoemen wat nodig is. We denken mee in campagnes en nemen de betrokkenheid en ervaringen van senioren mee in beleid. Een onderwerp als eenzaamheid staat niet op zichzelf; we koppelen het ook aan andere relevante thema’s op de politieke agenda. Denk bijvoorbeeld aan langer thuis wonen, vitaal en gezond ouder worden, levensvragen en zingeving.
  3. We werken samen. Dat doen we binnen onze vereniging, en ook daarbuiten. Bijvoorbeeld binnen het Zilveren Pact en Coalitie Erbij.

Goede voorbeelden

Vanaf deze week vindt u de komende maanden op onze website zeer regelmatig een nieuw inspirerend voorbeeld van hoe een KBO- of PCOB-afdeling zich inzet om eenzaamheid tegen te gaan. U vindt al deze voorbeelden op onze speciale webpagina rondom dit thema: www.kbo-pcob.nl/eenzaamheid