KBO-PCOB lobby pneumokokken leidt tot positief resultaat

De Gezondheidsraad wil dat ouderen gevaccineerd kunnen worden tegen pneumokokken. Deze vaccinatie was een belangrijk punt in de lobby van KBO-PCOB de afgelopen jaren. Vandaag is de eerste stap gezet. De Gezondheidsraad adviseert namelijk de staatssecretaris van VWS ouderen vanaf 60 jaar vaccinatie aan te bieden tegen pneumokokken.

“Een prachtig eerste stap naar meer gezondheidswinst bij ouderen. Al jaren pleiten we hiervoor. We hopen nu dat staatssecretaris het advies overneemt zodat er snel stappen kunnen worden gezet,” aldus Manon Vanderkaa directeur van KBO-PCOB.

Jaarlijks belanden tussen de 2.600 en 5.600 ouderen in het ziekenhuis met een longontsteking veroorzaakt door pneumokokken en nog eens ongeveer 1.800 met invasieve pneumokokkenziekte (dat onder andere hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging veroorzaakt). Van hen overlijdt gemiddeld 15%. Er zijn verschillende vaccins beschikbaar tegen pneumokokken, die beschermen tegen respectievelijk 23 (PPV23) en 13 (PCV13) typen van de bacterie. De Gezondheidsraad adviseert ouderen vanaf 60 jaar iedere vijf jaar te vaccineren met PPV23, met een laatste keer op 75-jarige leeftijd. Dit vaccin voorkomt 37% van de gevallen van invasieve pneumokokkenziekte en 7,5% van de longontstekingen veroorzaakt door de 23 typen bacteriën die in het vaccin zitten. Vaccinatie geeft dus geen garantie tegen ziekte door pneumokokken. Maar risico’s zijn er ook nauwelijks: de bijwerkingen zijn mild en kortdurend. Ook de kosteneffectiviteit is gunstig.

Met het advies van de Gezondheidsraad zijn we er nog niet. Het advies moet worden overgenomen door het ministerie van VWS waardoor de vaccinatie in het rijksvaccinatieprogramma kan worden opgenomen. Ook de Tweede Kamer is dan nog aan zet. Vanderkaa:  “De gezondheidswinst en kosteneffectiviteit van het vaccineren zijn zo positief beoordeeld dat het mij lastig lijkt dit advies te negeren. Wij zullen dat blijven benadrukken in Den Haag. Want deze eerste stap moet verzilverd worden!”