KBO-PCOB: Laat je niet verrassen door de toekomst

In 2030 zal Nederland naar verwachting 8,5 miljoen huishoudens tellen. Nu zijn dat er 7,9 miljoen. Volgens de huishoudensprognose  2018-2060 van het CBS komen er vooral meer eenpersoonshuishoudens bij, waarvan een groot deel alleenwonende ouderen. Manon Vanderkaa: “We staan voor een grote uitdaging. Door nu te gaan denken over oplossingen samen met senioren, kunnen we bouwen aan een goede toekomst. Maar dan moeten we ook nu echt beginnen.”

De Nederlandse samenleving verandert. Momenteel wonen er bijna een half miljoen meer 20-minners dan 65-plussers in Nederland. Door de toename van het aantal ouderen zal de verhouding in 2030 andersom zijn. Het aantal 65-plussers overtreft dan het aantal jongeren met bijna een half miljoen, aldus het CBS.

Manon Vanderkaa: “Deze feiten zijn geen verrassing. De cijfers maken wel meer dan ooit duidelijk dat vítaal ouder worden echt belangrijk is. Nog steeds worden mensen verrast als bijvoorbeeld onverhoopt zorg nodig is. Dan ervaar je hoe belangrijk een goed netwerk is, dat een passende woning veel oplost en fit zijn je mobiel houdt. Daarom is nu nadenken over de toekomst van belang. Persoonlijk, maar ook qua beleid! De juiste zorg op de juiste plek is een randvoorwaarde. En daar dragen wij ook ons steentje aan bij.”

Actieve rol

KBO-PCOB zet zich actief in voor vitaal ouder worden binnen het Pact voor de Ouderenzorg en het Nationaal Preventieakkoord.  “We zitten aan tafel in het zorgveld, we geven input voor beleid. Daarnaast leidt KBO-PCOB ook de ouderenadviseurs op die senioren ondersteunen met het tijdig maken van keuzes. Met de 800 plaatselijke afdelingen spelen we een actieve rol in de sociale netwerken van ouderen. Ook willen we wooncoaches inzetten om een helpende hand te bieden. Zij kennen de regels, kunnen helpen keuzes te maken, hebben zicht op de diverse woonmogelijkheden. Nu en in de toekomst,” aldus Manon Vanderkaa.

Andere inrichting van de samenleving

De toename van het aantal ouderen betekent ook iets voor het gebruik van de openbare ruimte. Gemeenten moeten daar rekening mee gaan houden. Plekken die nu door jongeren gebruikt worden, zoals ‘hangplekken’, speeltuinen en bijvoorbeeld voetbalvelden en pretparken moeten misschien veranderd worden tot plekken die meer geschikt zijn voor senioren. Ook het medialandschap zal zich meer gaan richten op de groep televisiekijkende senioren, want het kijkerspotentieel onder jongeren neemt af. Zo verandert de samenleving mee met de ontwikkelingen.