KBO-PCOB klaar voor ‘pact ouderenzorg’

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil de komende maanden een ‘pact voor de ouderenzorg’ sluiten met alle organisaties die met zorg en welzijn van ouderen te maken hebben. Dit moet er voor zorgen dat senioren het komend jaar al ervaren dat er 435 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in de ouderenzorg.

KBO-PCOB is blij met dit initiatief en biedt zich aan om samen met de minister en alle relevante organisaties de schouders onder deze ambitie te zetten.

Vooruitgang

“Als oma er volgend jaar niets van merkt, dan hebben we het niet goed gedaan”, zegt De Jonge vandaag in De Telegraaf. Speerpunten van het pact worden het bestrijden van eenzaamheid en de zorg thuis voor ouderen. De verbetering van de kwaliteit in de verpleeghuizen is de derde prioriteit. ”Iedere locatie zal een verbeteraanpak moeten hebben”, aldus de minister.

Manifest Waardig ouder worden

KBO-PCOB directeur Manon Vanderkaa toont zich verheugd over de uitspraken van de minister: “Hier spreekt ambitie en dadendrang uit. Minister de Jonge vindt ons aan zijn zijde.” Manon Vanderkaa geeft ook aan dat de voornemens van de minister naadloos aansluiten bij ons manifest ‘Waardig ouder worden’ dat we ook terugvinden in het regeerakkoord. “KBO-PCOB staat te popelen om met dit manifest aan de slag te gaan. Een pact voor de ouderenzorg gaat daar zeker bij helpen”, aldus Manon Vanderkaa.