KBO-PCOB is blij met verlenging van de vervoerskostenregeling

Zilveren Kruis maakte vrijdag 15 maart bekend dat de speciale vervoerskostenregeling ten gevolge van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen wordt verlengd tot 1 juli 2019. KBO-PCOB is blij met dit besluit.

Een deel van de behandelingen in de failliete ziekenhuizen is destijds verplaatst naar andere ziekenhuizen in de regio. Patiënten die voor hun zorg verder moeten reizen naar een ander ziekenhuis, kunnen te maken krijgen met hogere vervoerskosten. Zilveren Kruis compenseert al vanaf medio december 2018 vervoerskosten die patiënten en hun bezoekers moeten maken ten gevolge van het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen. Deze compensatieregeling – en nu dus ook de verlenging hiervan – is tot stand gekomen op uitdrukkelijk verzoek van KBO-PCOB.

Tot 1 juli verlengd

Zilveren Kruis komt verzekerden nu tot 1 juli 2019 tegemoet in de vervoerskosten die zij moeten maken bij behandeling in een ander ziekenhuis. De tegemoetkoming geldt ook voor hun bezoekers. Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “Hiermee kan worden voorkomen dat verzekerden afzien van behandeling vanwege te hoge reiskosten. De regeling stelt bovendien naasten in staat om hun dierbaren op te zoeken. Dat is een goede zaak.”

Verzekerden van Zilveren Kruis, Avéro, Pro Life, Interpolis, OZF, FBTO en De Friesland in het betreffende gebied worden vrijdag 15 en zaterdag 16 maart per e-mail of per brief geïnformeerd.

Andere verzekeraars

KBO-PCOB heeft ook andere grote zorgverzekeraars aangeschreven om het goede voorbeeld van Zilveren Kruis te volgen. Tot nu toe ontvingen we enkel een positief antwoord van VGZ.