2019 04 16 Aanvulling nieuwsberichtje over Wmo (amendementen en moties)