KBO-PCOB levert input voor debat wetswijziging Wmo-abonnementstarief

De Tweede Kamer sprak donderdag 28 maart 2019 over een wetsvoorstel om het Wmo-abonnementstarief ook voor de komende jaren in te voeren. KBO-PCOB bundelde de krachten met Ieder(In), Per Saldo, Patiëntenfederatie Nederland en LOC en zond een brief naar de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarin pleiten de organisaties voor meer zekerheden op een aantal punten.

De organisaties zijn positief over het wetsvoorstel voor de invoering van het abonnementstarief. Maar ze benadrukken twee risico’s: verslechtering van het zorgaanbod en financiële achteruitgang voor lagere inkomens. Daarom vragen ze de commissie VWS tijdens het debat vragen te stellen. Die gaan onder meer over de discussie tussen rijk en gemeenten rond budgetten, en over het verminderen van de stapeling van zorgkosten.

Problemen door stapeling kosten

De stapeling van kosten is een groot probleem voor veel senioren en mensen met een beperking of chronische ziekte. De kosten vormen een belemmering voor het zo zelfstandig mogelijk inrichten van het leven en deelnemen aan de samenleving.

> Kijk het debat hier terug
> Lees de complete inbreng voor dit debat
> Lees ook Na mooie eerste stap abonnementstarief is meer nodig tegen stapeling zorgkosten
> Lees ook Wetsvoorstel Wmo-abonnementstarief een goede stap

Op zoek naar meer informatie over de Wmo? Lees de 8 veel gestelde vragen en antwoorden

Stemming

Op 9 april werden tijdens de stemming over het wetsvoorstel een aantal amendementen en moties aangenomen in lijn met de wensen van KBO-PCOB. Deze kunt u hier lezen.