KBO-PCOB in gesprek met Yarden over gang van zaken naturapolis

Uitvaartonderneming Yarden liet begin juli aan cliënten met een pakketpolis met vaste premie weten dat de jaarlijkse kostenstijgingen van de diensten en producten in het pakket vanaf 1 januari 2020 voor eigen rekening van de klant komen. KBO-PCOB was niet alleen bezorgd over deze gang van zaken rond deze naturapolissen, maar was bovendien verontwaardigd over de wijze waarop Yarden financiële problemen op verzekerden afwentelt. In oktober heeft een gesprek met Yarden plaatsgevonden.

In reactie op diverse vragen van leden rond deze gang van zaken, heeft KBO-PCOB in juli een brief gestuurd waarin zij haar zorgen en verontwaardiging toelichtte. Ook vroeg KBO-PCOB om welke maatregelen Yarden zou gaan nemen om een dergelijke situatie te kunnen voorkomen.

Gesprek met Yarden

In vervolg op deze brief heeft in oktober een gesprek met Yarden plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek is aangedrongen op een heldere communicatie met de verzekerden die dit aangaat. Uit het gesprek bleek verder dat er diverse groepen gedupeerden zijn en dat niet alle pakketpolissen hetzelfde zijn. Hierdoor is het lastig te bepalen wat de extra kosten voor een polis kunnen zijn omdat dit afhankelijk is van het verzekerde bedrag. Via de site van Yarden is hier meer inzicht in te krijgen door een rekenvoorbeeld: https://www.yarden.nl/uitvaartverzekering/pakketpolis.htm

Andere onderwerpen die aan de orde zijn gekomen is het eventueel afkopen van een verzekering en het laten uitvoeren van een uitvaart door Yarden. Dit laatste is financieel aantrekkelijker. Verder werd duidelijk dat er ook polishouders die zijn overgegaan op een een andere polisvorm. In bepaalde gevallen kan er dan geld teruggevorderd van Yarden.

Heldere en duidelijke informatie over deze zaken is van groot belang. Ook is Yarden gewezen op de groep mensen die digitaal minder vaardig zijn. Hierop heeft Yarden aangegeven dat zij haar jaarlijkse brief laat meelezen door een panel. Ook zullen alle polishouders op de hoogte worden gehouden.
In samenwerking met de consumentenbond is extra informatie te vinden (https://www.consumentenbond.nl/uitvaart/yarden-uitvaartverzekering) en ook de site van Yarden geeft veel goede informatie.

Naschrift: Vorige week werd duidelijk dat DELA van plan is Yarden over te nemen. Wat hiervan de gevolgen zullen zijn voor de klanten is nu nog onbekend.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!