KBO-PCOB in 2023

Voor het nieuwe jaar verandert er het een en ander binnen KBO-PCOB. Het aanstaande vertrek van een aantal provinciale KBO-bonden uit Unie KBO heeft gevolgen voor de organisatie KBO-PCOB, maar de inzet is dat u als lid hier zo min mogelijk van merkt. In dit artikel proberen we de situatie te schetsen en antwoorden te geven.

 

Per 1 januari 2023 gaan vier provinciale KBO-bonden (Gelderland, Limburg, Noord-Holland & Overijssel) zelfstandig verder. Zij stappen dan uit de Unie KBO en maken geen gebruik meer van het samenwerkingsverband met de landelijke PCOB, de Seniorencoalitie en het verenigingsbureau KBO-PCOB. Het lidmaatschap van de gezamenlijke vereniging voor senioren in Nederland is opgezegd, waar vijf jaar geleden, bij de start van KBO-PCOB, nog de overtuiging was dat de handen ineen geslagen moesten worden.

 

De uittredende bonden zijn ervan overtuigd dat de gemaakte stappen goed zijn voor hun afzonderlijke leden en dat respecteren we. Voor meer informatie over de achterliggende redenen, kunt u natuurlijk het best terecht bij de betreffende provinciale besturen. Mochten daar weer vragen uit komen, mag u uiteraard contact opnemen met ons voor wederhoor.

 

Vanuit het bestuur van de Unie KBO is het nooit de wens geweest om te versnipperen. Integendeel. Een sterke vertegenwoordiging voor senioren doe je met zoveel mogelijk leden. Er zijn veel goede voorbeelden van de meerwaarde van hechte samenwerking tussen ouderenorganisaties. Niet alleen op lokaal niveau tussen de KBO-afdeling en de PCOB-afdeling of zelfs met andere lokale ouderenorganisaties. Ook op landelijk niveau zet het zoden aan de dijk om samen belangen te behartigen in Den Haag. Dat doet KBO-PCOB samen met de Koepel Gepensioneerden, de ANBO en NOOM. We vertegenwoordigen ruim 350.000 senioren in Nederland en hebben stevige posities bij ministeries en relevante netwerken.

 

KBO-PCOB gaat professioneel, constructief en met passie verder om mét en voor senioren een goed klimaat te bewerkstelligen in ons land. Mensen die ouder worden hebben recht op zorg, welzijn, veiligheid, inkomen en een goede plek om te wonen of verzorgd te worden. We willen ook dat mensen elkaar ontmoeten op lokaal niveau. Dat doen we samen met alle vrijwilligers van KBO- en PCOB bonden, die onderdeel van KBO-PCOB blijven. De vrijwilligers die door alle ontwikkelingen of om andere redenen in het nieuwe jaar geen vrijwilligerswerk meer voor KBO-PCOB gaan doen, willen we hartelijk bedanken voor de grote en belangrijke inzet.

 

Vanwege het vertrek van de provinciale KBO bonden Noord-Holland, Overijssel, Gelderland en Limburg (KBO-Brabant zette deze stap ruim tien jaar geleden al), gaat er natuurlijk wel iets veranderen, zeker wanneer u in één van deze provincies woont. Onze telefoon staat roodgloeiend omdat veel mensen vragen hebben over de wijzigingen. We hebben daarom de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rij gezet:

U bent bestuurslid

  • Bent u KBO-lid van een afdeling in één van afsplitsende provincies, dan bent u vanaf het moment van de afsplitsing geen lid meer van de landelijke Unie KBO. Dit betekent dat u bijvoorbeeld het mooie magazine van KBO-PCOB niet meer ontvangt en niet zonder meer gebruik kunt maken van de aangeboden diensten voor leden.
  • Bent u KBO-lid van een afdeling binnen de vertrekkende provincies, maar wilt u de voordelen van KBO-PCOB behouden, zoals het magazine en ledenvoordeel, dan kunt u landelijk lid worden van de Unie KBO of de PCOB.
  • Bent u landelijk lid van de Unie KBO en woonachtig in één van de achterblijvende provincies, dan verandert er niks voor u. U blijft gewoon het Magazine van KBO-PCOB ontvangen en behoudt de voordelen van uw lidmaatschap. Dit geldt ook voor KBO-leden van de provincies die bij Unie KBO aangesloten blijven.
  • Bent u PCOB-lid, in welke provincie dan ook, voor u verandert er ook niks.

Ja, dat kan. Uw afdeling kan een officieel verzoek doen bij het bestuur Unie KBO om rechtstreeks bij de Unie KBO te worden toegelaten. U kunt via afdelingen@kbo-pcob.nl informatie opvragen over de gang van zaken.

Voor 2023 is deze vastgesteld op € 10,08.

Bijvoorbeeld 10 keer per jaar het Magazine van KBO-PCOB. De belangenbehartiging in Den Haag. Subsidies voor projecten die voor leden interessant zijn. Zichtbaarheid in de (landelijke) media. Ledenvoordelen (zoals Zilveren Kruis, energie, voordeel op uitjes).

We hebben meerdere keren hierover om informatie gevraagd, tot op heden hebben we helaas geen antwoord gekregen. U zult contact moeten opnemen met de desbetreffende bond.

U bent lid

Ja dat kan. U kunt landelijk lid worden bij Unie KBO of lid bij PCOB. Klik hier om lid te worden

Ja, u kunt lid zijn van twee verenigingen. Op dit moment hebben we een mooie aanbieding om voor € 17,50 een jaar lang het Magazine te ontvangen of cadeau te geven.  Klik hier om abonnee te worden

Vanaf het moment van de afsplitsing ben u geen lid meer van de landelijke KBO. Dit betekent dat u bijvoorbeeld het mooie magazine van KBO-PCOB niet meer ontvangt en niet zonder meer gebruik kunt maken van de aangeboden diensten voor leden. U kunt wel abonnee worden van het magazine van KBO-PCOB. Dan behoudt u dezelfde voordelen als u nu . Klik hier om abonnee te worden

Vanaf het moment van de afsplitsing ben u geen lid meer van de landelijke KBO. Dit betekent dat u bijvoorbeeld het mooie magazine van KBO-PCOB niet meer ontvangt en niet zonder meer gebruik kunt maken van de aangeboden diensten voor leden. U kunt wel abonnee worden van het Magazine van KBO-PCOB. Dan behoudt u dezelfde voordelen als u nu heeft.

Klik hier om abonnee te worden

U kunt individueel lid worden van Unie KBO. Dan behoudt u dezelfde voordelen én ontvangt u het Magazine van KBO-PCOB.

U kunt ook lid worden van de PCOB, mocht deze actief zijn in uw woonplaats.

Mocht u dat niet willen maar wel betrokken willen blijven wat KBO-PCOB doet, dan kunt u abonnee van het Magazine van KBO-PCOB worden. Dan behoudt u dezelfde voordelen als u nu heeft.

Klik hier om abonnee te worden

Als u lid bent van een KBO-afdeling die blijft: De Unie KBO bestaat straks uit een kleiner aantal leden. De concrete gevolgen daarvan worden door het landelijk bureau in kaart gebracht. Uw ledenvoordeel en het magazine blijft u gewoon ontvangen.

U kunt blijven samenwerken, maar de KBO leden die uitstappen ontvangen niet langer dezelfde voordelen als blijvende leden. En ze ontvangen dus ook niet langer het Magazine KBO-PCOB.

Voor u verandert er voorlopig niets.

Voor u verandert er voorlopig niets.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!