KBO-PCOB: Iedereen digitaal erbij mooi streven 

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken (BZK) stuurde de Tweede Kamer woensdag 12 december een brief over digitale inclusie. Voor veel mensen gaan de ontwikkelingen erg snel. Er wordt gekeken wat ervoor nodig is, zodat iedereen kan meedoen in de digitale samenleving. KBO-PCOB is blij met de plannen van Knops en wil graag actief bijdragen aan de digitale inclusie.

In de brief refereert Knops aan de activiteiten van KBO-PCOB voor het stimuleren van digitale vaardigheden bij ouderen. Directeur Manon Vanderkaa: “Het thema digitalisering is voor onze vereniging echt een speerpunt. Wij zetten in op het digitaal vaardiger maken van ouderen, onder andere met onze tabletcoaches. Daarnaast weten we uit ervaring dat 100 procent digitaal niet haalbaar is. En dat is ook niet nodig. We moeten als samenleving rekening houden met wie niet (meer) digitaal vaardig is.”

Meedoen, maar blijvend vangnet

KBO-PCOB gaat graag het gesprek aan over een actieve bijdrage aan de zogenoemde digitale inclusie. “Wij willen ons netwerk graag inzetten om senioren te allen tijde te laten meedoen in de digitale samenleving. Maar daarnaast is een vangnet voor wie niet (meer) digitaal mee komt, een absolute must. Daarover kan geen misverstand bestaan.”

> Lees de Kamerbrief over digitale inclusie
> Zie ook digitaleoverheid.nl
> Lees ook KBO-PCOB wil ondersteuning voor niet-digivaardige senior