KBO-PCOB: ‘Houd wijkverpleging overeind!’

De Tweede Kamer debatteert donderdag 12 oktober met informateur Gerrit Zalm over het recente regeerakkoord en de doorrekening ervan door het CPB. Seniorenorganisatie KBO-PCOB schrikt van de bezuiniging van meer dan €200 miljoen op de wijkverpleging. Die brengt grote risico’s met zich mee voor kwaliteit en beschikbaarheid van wijkverpleegkundigen voor de (zeer) oude mensen die nog thuis wonen en zorg nodig hebben.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “We roepen de Tweede Kamer op om ouderen te beschermen tegen deze onverantwoord grote bezuinigingen. Het beleid staat haaks op de politieke wens om senioren langer thuis te laten wonen.

Ouderen verdienen zorg en bescherming, geen afbraak van wijkverpleging.”

Nota bene: de Tweede Kamer noemde in het debat over het regeerakkoord (12 oktober) steeds een bedrag van 100 miljoen euro. Dit deed KBO-PCOB ook in een reactie op het regeerakkoord op de dag van verschijning (10 oktober, klik hier). In nadere beschouwing komen we toch tot de optelsom van 200 miljoen euro:
·         Volgens het CPB is er op basis van het regeerakkoord een bezuiniging van € 0,9 mrd uit hoofde van hoofdlijnenakkoorden mogelijk, waarvan € 0,1 mrd neerslaat in wijkverpleging
·         Regeerakkoord boekt bedrag oplopend tot € 1,9 mrd vanaf 2021 in voor bezuiniging hoofdlijnenakkoorden. Ruim twee keer zoveel. Aangenomen dat de verdeelsleutel hoe het neerslaat dezelfde is als CPB hanteert, betekent regeerakkoord dus bezuiniging van ca. € 0,2 mrd op wijkverpleging, oftewel ca. € 200 mln.

 

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?