KBO-PCOB: Hillen-aftrek moet blijven

Met het afschaffen van de Wet-Hillen ervaren senioren dat zij worden gestraft voor het jarenlang op orde hebben van het huishoudboekje. En dat gevoel is terecht! Ruim 80% van de mensen die gebruik maakt van de Hillen-aftrek is 55 jaar of ouder. Op 16 november brengt KBO-PCOB dit signaal helder naar voren tijdens een hoorzitting rond de voorgenomen maatregel: draai dit besluit terug!

Ons grote bezwaar tegen deze wet is tweeledig. We vinden het ten eerste onrechtvaardig en inconsistent dat de overheid tien jaar geleden werk ging maken van het aanpakken van de grote Nederlandse particuliere schuldenlast vanuit eigenhuizenbezit. Dit na talloze waarschuwingen vanuit onder meer het IMF en de Europese toezichthouder ESRB. De vijftigers, zestigers en zeventigers van nu hebben in tientallen jaren netjes hun hypotheek afbetaald, als investering in hun toekomst, en daarmee hun bijdrage geleverd aan het vergroten van onze financiële weerbaarheid. In plaats van het belonen van deze spaarzaamheid en discipline, ervaren onze leden het afbouwen van de Wet-Hillen als een boete; naast zeer onrechtvaardig ook zeer onverstandig.

Ten tweede richt ook het beleid van de nieuwe regering zich grotendeels op werkenden. Ook nu de economie aantrekt en er financiële ruimte ontstaat.

Veel ouderen hebben er begrip voor dat iedereen moet inleveren als er economische tegenwind is in Nederland. Maar nu de economische indicatoren allemaal in het groen staan, lijkt de ruimte vooral te worden gegeven aan bedrijven. En aan werkenden; de koopkracht van die groep stijgt tweemaal zo hard als die van gepensioneerden: het CPB ziet een stijging van 1,4% ten opzichte van 0,7%. En dat steekt. De meeste aanvullende pensioenen zijn bevroren in 2009, de zorgkosten en -premie nemen rap toe… juist nu de Wet-Hillen juist een bepaalde leeftijdsgroep in onze samenleving onevenredig raakt, kan ik u zeggen dat die groep al tien jaar ervaart de lasten van de crisis onevenredig te moeten dragen.

Daarom vraagt KBO-PCOB met klem aan de Tweede Kamer: houd de Hillen-aftrek in stand.