KBO-PCOB-energiemeldpunt leidt tot maatregelen

Het Meldpunt Energielasten Senioren van KBO-PCOB bracht – en brengt nog steeds – schrijnende voorbeelden aan het licht van senioren die in de problemen komen door de stijgende energielasten. De media besteedden hier ruim aandacht aan, onder andere in dagblad De Telegraaf. En vervolgens leidt ons meldpunt nu tot concrete maatregelen in Den Haag.

Naar aanleiding van het Meldpunt Energielasten Senioren stelde Kamerlid Corrie van Brenk van 50Plus vragen aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In zijn reactie onderkent minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat de energierekening van huishoudens is gestegen. Minister Wiebes haalt in zijn reactie het rapport Meten met Twee Maten aan van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat rapport dat gaat over de betaalbaarheid van de energierekening in samenhang met de woonlasten. Wiebes: “Uit het rapport blijkt, zoals ook het artikel van De Telegraaf aangeeft, dat veel gepensioneerden een relatief hoog aandeel van hun inkomen aan energie uitgeven.”

Signalen sorteren effect

Om de lastenverdeling van de energietransitie evenwichtig te verdelen, heeft het kabinet maatregelen aangekondigd waardoor de belasting op de energierekening voor huishoudens per 2020 aanzienlijk wordt verlaagd. Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “Met ons meldpunt slagen wij erin om de signalen van senioren duidelijk voor het voetlicht te brengen en dat heeft dus echt effect. Wij blijven meldingen verzamelen.”

Het meldpunt is nog steeds geopend op www.energielastensenioren.nl. Wie niet digitaal vaardig is, kan bellen met de KBO-PCOB Servicetelefoon: van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 13.00 uur, via telefoonnummer 030 – 340 06 55.

> Lees de volledige Kamerbrief naar aanleiding van ons meldpunt
> Lees meer over het Meldpunt Energielasten Senioren

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!