KBO-PCOB breekt lans voor lokale omroepen

De lokale publieke omroepen zitten in zwaar weer en dreigen zelfs om te vallen. De Tweede Kamer debatteerde donderdag 16 mei over de toekomst van deze breed gewaardeerde omroepen. KBO-PCOB breekt een lans voor de lokale omroepen en roept de Tweede Kamer op het verdwijnen van deze omroepen te voorkomen.

KBO-PCOB liet de Tweede Kamer maandag 13 mei weten dat voor veel senioren de lokale omroepen van heel groot belang zijn. Ze bieden de verbinding met wat er lokaal speelt, informeren en activeren. Met het oog op langer thuis wonen vormen de lokale omroepen een belangrijk – vaak dagelijks – element in het leven van veel senioren. Daarom roept KBO-PCOB de Tweede Kamer op het verdwijnen van deze omroepen te voorkomen. De lokale omroepen hebben inmiddels ook zelf een initiatief gestart om te overleven: streekvorming. KBO-PCOB juicht dit initiatief toe en hoopt dat dit ook in Den Haag goed gaat vallen.

Spil in de gemeenschap

De lokale omroep draagt er, meer nog dan de bestaande regionale en landelijke publieke omroep, aan bij dat ouderen het gevoel hebben erbij te horen en op de hoogte blijven van wat er in hun omgeving gebeurt. Lokale omroepen brengen de samenleving dichter bij senioren door te amuseren, informeren, bereiken én activeren. Juist voor veel thuiswonende kwetsbare senioren zijn lokale omroepen een belangrijk middel om achter de voordeur en in de huiskamer te komen. Daarbij komt dat ouderen, veel meer dan bijvoorbeeld jongeren, nog gebruik maken van traditionele media als radio en televisie. Dat is ook één van de verklaringen waarom bij lokale omroepen relatief veel op ouderen gerichte programma’s te vinden zijn. Ouderen gebruiken lokale omroepen in het bijzonder voor lokaal nieuws, informatie en amusement. Ze zijn relatief slechter ter been en hebben de lokale verslaglegging nodig om bijvoorbeeld het plaatselijke corso, carnaval en festivals te kunnen volgen.

Belangrijk kanaal om mee te doen

KBO-PCOB ziet ook dat de 800 plaatselijke afdelingen de lokale omroepen gebruiken om mensen te activeren en te enthousiasmeren om aan te sluiten bij activiteiten. Het is een belangrijk kanaal om juist senioren te bereiken die nog niet in beeld zijn. En veel senioren zijn als vrijwilliger actief bij deze lokale omroepen; juist vanuit hun betrokkenheid bij de lokale gemeenschap.

Behoud is nodig

Het kabinet en adviescommissie Raad voor Cultuur neigen ernaar om bij gebrek aan middelen de taken van de lokale omroepen te verkleinen en meer in te gaan zetten op digitale gremia. Echter niet elke senior wil op deze manier relevante informatie krijgen. Ook beschikt niet iedereen over de juiste digitale vaardigheden. Als we echt willen dat mensen langer thuis blijven wonen, moeten we er ook voor zorgen dat zij dicht bij huis geïnformeerd, geamuseerd, bereikt en geactiveerd worden via de kanalen die zij gewend zijn.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!