KBO-PCOB blij met toegankelijkheid van alle stembureaus in 2019

Vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment om lokaal invloed uit te oefenen. Vanaf 1 januari 2019 treedt er een wetswijziging in werking waardoor alle stemlokalen toegankelijk worden voor mensen met een lichamelijke beperking.

Dat schrijven minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in een brief aan de Tweede Kamer. KBO-PCOB stemt van harte in met deze nieuwe wet voor de toekomstige verkiezingen. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB, in een eerste reactie: ‘Wij staan voor een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen. Deze nieuwe wet draagt hier op een positieve manier aan bij, dus daar zijn we heel blij mee’.

In de huidige Kieswet staat dat 25 procent van de stemlokalen zo gelegen en ingericht moet zijn dat kiezers met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelf hun stem kunnen uitbrengen.  Dit betekent dat op dit moment niet alle stemlokalen voor bepaalde groepen, zoals sommige senioren, voldoende toegankelijk zijn.

‘Het recht om te stemmen is het fundament van onze democratie’, aldus minister Ollongren. ‘Daarom zou niemand een obstakel moeten ervaren om te gaan stemmen. Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn.’ Nu is hulp in het stemhokje alleen mogelijk voor mensen die lichamelijk niet in staat zijn om te stemmen, bijvoorbeeld omdat ze blind zijn of vanwege Parkinson geen potlood kunnen hanteren.