KBO-PCOB blij met oproep Nederlandse Zorgautoriteit voor duidelijkheid over hulpmiddelen

Mensen die hulpmiddelen nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een gehoortoestel, verdwalen vaak in het aanbod. De meeste onduidelijkheid bestaat er over de vergoedingen. KBO-PCOB is daarom blij met de oproep van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor meer duidelijkheid over hulpmiddelen.

Mensen kunnen niet altijd goed vinden welk hulpmiddel er voor hen beschikbaar is en hoeveel ze zelf moeten betalen. Zorgverzekeraars moeten hierover duidelijker informeren. Dat is de conclusie van de monitor hulpmiddelenzorg, een onderzoek van de NZa naar de inkoop en verstrekking van hulpmiddelen die mensen in hun eigen omgeving gebruiken en die vanuit de basisverzekering worden vergoed. De informatievoorziening kan vaak veel beter, stelt de NZa. KBO-PCOB roept al langer hiertoe op en is blij met het signaal.

Zoeken naar gehoorapparaat

Op basis van verschillende signalen van de achterban verrichtte KBO-PCOB onderzoek naar gehoorapparaten. De standaardindeling voor bepaalde categorieën patiënten geeft houvast voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders, maar kan voor individuele gebruikers ook betekenen dat zij niet het passende apparaat krijgen.

Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “We zien twee verbeterpunten. Ten eerste zou de toeleiding naar de juiste categorie beter kunnen. Nu gebeurt dit op basis van een vragenlijst. Wie daarin het probleem wat bagatelliseert, loopt het risico in de verkeerde categorie te worden ingedeeld en niet het juiste, passende gehoorapparaat te krijgen. Het tweede punt is dat de voorlichting beter moet. Nu is het voor consumenten niet altijd helder hoe het zit met de vergoeding, en wat de procedure is rond de extra zorgaanvraag.”

Prijs én kwaliteit

Zorgverzekeraars zeggen dat zij kwaliteit een belangrijk aandachtspunt vinden binnen het inkoopbeleid, maar de NZa ziet dit niet altijd terug. Een verdere verlaging van de prijs kan er toe leiden dat de Nederlandse markt minder aantrekkelijk wordt voor aanbieders van hulpmiddelen. Zorgverzekeraars moeten hier aandacht voor hebben, stelt de NZa. Manon Vanderkaa: “Maatwerk en innovatie blijven nodig. Door alleen in te zetten op de prijs ligt versobering op de loer.”

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!