KBO-PCOB blij met ‘nieuwe blik’ op voltooid leven

Het begrip voltooid leven heeft het ‘lijden aan het leven’ van ouderen op de kaart gezet, maar tegelijkertijd leidt datzelfde begrip tot veel discussies en ook onbegrip. Want het is zeker niet altijd duidelijk wat we er precies mee bedoelen. Ook heeft het geleid tot een nadruk op euthanasie als ‘logische weg’ bij een stervenswens. Die insteek kantelt nu veel maatschappelijke en beroepsorganisaties deze ingeslagen weg niet lijken te ondersteunen als de weg die gelopen moet worden. KBO-PCOB is blij met dit inzicht.

Deze andere insteek bleek tijdens de consultatie over het onderzoek dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat doen naar ouderen die het leven als voltooid ervaren, in combinatie met de wens om te sterven. Op de huidige euthanasiewetgeving kunnen deze ouderen niet terugvallen.

Nieuwe kansen

Met de kanteling naar een andere en bredere blik op voltooid leven is KBO-PCOB blij. Het biedt veel kansen om te werken aan andere beeldvorming en begripsvorming rond voltooid leven en meer in te zetten op waardig ouder worden met tijd en ruimte voor levensvragen. Aandacht voor ouderen met een stervenswens is belangrijk en het gesprek daarover moeten we blijven aangaan, ook vanuit de waarde van ouderdom en een volwaardige plek voor senioren in onze samenleving. Wij horen regelmatig van ouderen dat zij het gevoel hebben er niet meer bij te horen. Die beeldvorming moet zeker veranderen. Ook vanuit het Manifest Waardig Ouder Worden zet KBO-PCOB zich hiervoor in.

Meer inzicht nodig

Een stervenswens betekent zeker niet dat men gelijk denkt aan ‘uit het leven stappen’. Daarom is het van belang om meer inzicht te krijgen in wat er schuilt gaat achter de stervenswens van ouderen. Dat is waar het ministerie van VWS nu onderzoek naar gaat doen. Wat is de onderliggende problematiek? Welke vragen spelen er? Inzicht in de aard en omvang van problematiek helpt ons verder om gericht ondersteuning te bieden en maatregelen te kunnen ontwikkelen en inzetten. KBO-PCOB is nauw betrokken bij het VWS-onderzoek en zal het vervolg en resultaten op de voet volgen.